Informații cu privire la dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public

Certificarea profesională în domeniul auditului intern în sectorul public este organizată de Ministerul Finanțelor cu scopul de a satisface cerințele de competență (cunoștințe și abilități) necesare pentru exercitarea atribuțiilor funcției de audit intern, prin instruire și validare a calificării profesionale în domeniu.

Certificarea profesională se realizează în baza Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, structurat pe trei niveluri de complexitate: (i) nivel de bază, (ii) nivel intermediar și (iii) nivel avansat.

Certificatul de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public se eliberează de către Ministerul Finanțelor persoanelor care au demonstrat nivelul cunoștințelor deținute în domeniul auditului intern prin promovarea examenelor de evaluare pentru cele trei niveluri stabilite în Programul de instruire.  

Pentru menţinerea certificatului de calificare profesională, deţinătorul acestuia este obligat să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, priceperea şi alte competenţe necesare prin participarea la diverse forme de dezvoltare profesională continuă în domeniul controlului financiar public intern, managementului finanţelor publice, administrării publice şi/sau în domeniul specific activităţii entităţii publice în care desfăşoară activitatea de audit intern, cu o durată de cel puţin 40 de ore academice anual. 

 

Anunțuri privind înmatricularea la Program

Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază

Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul avansat

Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază

Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul intermediar

Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul intermediar

Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază

Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul avansat

Anunț privind inițierea desfășurării Cursului de instruire pentru auditorii interni – nivelul de bază

Ministerul Finanţelor anunţă repetat iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

 

Anunțuri privind lista persoanelor admise la Program

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la sesiunea de autoinstruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază desfășurat în perioada 03 – 21 iunie 2024

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază, desfășurat în perioada 03 – 21 iunie 2024
 

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul avansat, desfășurat în perioada 06 – 22 noiembrie 2023

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la sesiunea de autoinstruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază, în perioada 21 septembrie – 20 octombrie 2023

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază în perioada în perioada 21 septembrie – 06 octombrie 2023

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul intermediar, desfășurat în perioada 19-30 iunie 2023

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la sesiunea de autoinstruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază, desfășurat în perioada 15 noiembrie – 14 decembrie 2022

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul intermediar, desfășurat în perioada 14-30 noiembrie 2022

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază, desfășurat în perioada 12-30 septembrie 2022

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul avansat

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază

Anunț cu privire la lista persoanelor admise la Cursul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul de bază, desfășurat în perioada 12-30 septembrie 2022

Anunț privind pretendenții admiși la examenul de calificare, precum și data, ora, locul desfășurării

 

Anunțuri privind desfășurarea examenelor de evaluare a cunoștințelor

 

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat, precum și sesiunii de susținere repetată a examenului, pentru nivelul avansat și de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul intermediar al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul intermediar al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – susținere repetată

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunţuri privind desfășurarea examenelor de calificare al auditorilor interni din sectorul public şi rezultatele examenelor de calificare

 

Anunțuri privind rezultatele examenelor de evaluare a cunoștințelor

 

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat, precum și sesiunii repetate pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor în cadrul Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul intermediar al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul intermediar al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – susținere repetată

Rezultatele examenului de calificare al auditorilor interni din sectorul public desfăşurat la 24-29 septembrie 2020