Informații cu privire la evaluarea externă a calității activității de audit intern

Evaluarea externă constă în exprimarea unei opinii independente cu privire la conformitatea activității de audit intern cu cadrul normativ de reglementare a auditului intern, Standardele Naționale de Audit Intern și Codul etic al auditorului intern, evaluarea eficienței și eficacității, identificarea oportunităților de îmbunătățire a activității de audit intern, dacă este cazul, și oferirea recomandărilor pertinente în vederea consolidării acesteia.

Ministerul Finanțelor realizează misiuni de evaluare externă în conformitate cu procedura stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit de audit intern în sectorul public, conform unui plan anual, elaborat în baza analizei factorilor de risc și a solicitărilor parvenite de la entitățile publice.

Potrivit reglementărilor naționale, dar și cadrului internațional de practici profesionale în domeniul auditului intern, evaluarea externă a calității trebuie realizată, cel puțin o dată la 5 ani, de către un evaluator calificat independent sau de către o echipă de evaluare din afara entității publice, care demonstrează competență în practica profesională a auditului intern și în procesul de evaluare externă. Astfel, pentru misiunile de evaluare externă a calității activității de audit intern, prin ordin al ministrului finanțelor se desemnează o echipă de evaluare formată din evaluatori propuși de subdiviziunea responsabilă de politicile în domeniul controlului financiar public intern. Cel puțin un membru al echipei de evaluare deține certificat de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, eliberat de Ministerul Finanțelor, sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.

Rezultatele evaluării externe a calității activității de audit intern sunt destinate managerului entității publice, conducătorului subdiviziunii de audit intern, Ministerului Finanțelor și altor părți interesate.

Rezultatele misiunilor de evaluare externă realizate de Ministerul Finanțelor:

Anul

Entități publice a căror activitate de audit intern a fost supusă evaluării externe

Nivel de conformitate

Grad de conformitate

2020

  • Serviciul Fiscal de Stat

General conform

91,4%

2021

 

  • Compania Națională de Asigurări în Medicină
  • Inspectoratul General al Poliției

General conform

 

Parțial conform

87,0%

 

73,5%

2022

  • Agenția Servicii Publice
  • Ministerul Afacerilor Interne
  • Consiliul Raional Ungheni

 General conform

General conform

Parțial conform

87,1%

92,0%

70,2%