Achiziții publice

Achiziții Publice

Achiziţiile publice reprezintă unul dintre domeniile prioritare ale guvernării care contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice şi sociale, furnizarea de servicii publice, la sporirea încrederii în instituţiile statului. Un proces de achiziţii publice bine pus la punct contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor ţării, cum ar fi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, creşterea eficienţei energetice, mărirea numărului locurilor de muncă, dezvoltarea afacerilor, servicii de calitate în școli, spitale, localități, etc.

Achizițiile sunt supuse unor reguli și proceduri specifice pentru a asigura transparența, concurența și eficiența în utilizarea fondurilor publice.

Procesul de achiziții publice implică de obicei următoarele etape:
Planificarea achiziției: Autoritatea/Entitatea publică identifică nevoile sale, stabilește cerințele și elaborează documentele necesare pentru procedurile planificate.

Publicarea anunțului: Autoritatea/Entitatea publică anunță oficial achiziția, detaliind cerințele și condițiile într-un mod accesibil potențialilor furnizori.

Evaluarea ofertelor: Furnizorii interesați prezintă ofertele conform cerințelor stabilite. Autoritatea/Entitatea publică analizează și evaluează aceste oferte în funcție de criteriile specificate anterior. 

Atribuirea contractului: Contractul este acordat furnizorului care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă conform criteriilor stabilite.

Implementarea și monitorizarea: Contractul este semnat și implementat conform condițiilor stabilite. Autoritatea/Entitatea publică monitorizează executarea contractului pentru a se asigura că se respectă termenii și condițiile stabilite. 

Aceste etape sunt menite să asigure transparența, concurența corectă și utilizarea eficientă a resurselor publice în procesul de achiziții. Ele variază în funcție de legislația și regulamentele specifice fiecărui stat sau entitate publică.

Documente relevante