Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat, precum și sesiunii repetate pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Lun, 11/12/2023 - 10:20 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre faptul că în perioada 06 - 08 decembrie 2023, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat și sesiunii de susținere repetată a examenului pentru nivelul avansat și de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public. 

Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:

 N/o Nume, Prenume Punctaj acumulat Mențiune cu privire la promovare

Grupul nr. 1

06 decembrie 2023, ora 1300-1600

Nivelul avansat

1

Ciochină Elena

84

promovat

2

Castraveț Dragoș

83

promovat

3

Draghici Elena

80

promovat

4

Hajevschi Victor

79

nu a fost promovat

5

Voloșin Alexandru

80

promovat

6

Grinișina Irina

94

promovat

7

Marginean Aliona

91

promovat

8

Trofin Eleonora

-

nu s-a prezentat

9

Racovița Larisa

69

nu a fost promovat

10

Cernenco Sergiu

84

promovat 

11

Gordaș Oxana

89

promovat 

12

Pîrlog Veaceslav

88

promovat 

Grupul nr. 2

07 decembrie 2023, ora 0900-1200

Nivelul avansat

1

Țurcanu Svetlana

94

promovat

2

Cojocari Nelea

98

promovat

3

Gafencu Cristina

78

nu a fost promovat

4

Popa Victor

86

promovat

5

Cebotarescu Cristina

81

promovat

6

Croitor Natalia

73

nu a fost promova

7

Negura Lucia

88

promovat

8

Begal Vasile

77

nu a fost promovat

9

Malai Dumitru

83

promovat

10

Mustafenco Larisa

78

nu a fost promovat

11

Cernenchi Tatiana

63

nu a fost promovat

12

Graur Nicoleta

83

promovat

13

Dani Inesa

94

promovat

Grupul nr. 3

07 decemvrie 2023, ora 1300-1600

Nivel avansat

1

Colesnic Elena 

82

promovat

2

Savciuc Olga

83

promovat

3

Catîrău Mircea 

80

promovat

4

Chirca Irina

83

promovat

5

Enachi Diana (susținere repetată)

71

nu a fost promovat

6

Poverjuc Dorin (susținere repetată)

59

nu a fost promovat

7

Postica Cristina (susținere repetată)

-

nu s-a prezentat


Nivel de bază (susținere repetată)

 

8

Calmîș Tudor 

60

nu a fost promovat

9

Sîrbu Angela

88

promovat

10

Croiror Sergiu

52

nu a fost promovat

11

Vacarciuc Alexandru

69

nu a fost promovat

12

Budu Victoria

74

nu a fost promovat

13

Plugari Viorel 

80

promovat

Grupul nr. 4

08 decembrie 2023, ora 0900-1200

Nivel de bază (susținere repetată)

1

Martînov Anatolie

87

promovat

2

Șaganovschi Valentina

59

nu a fost promova

3

Frunza Clavdia

69

nu a fost promovat

4

Marin Alexandru

83

promovat

5

Muntean Irina

72

nu a fost promovat

6

Cemîrtan Livica

90

promovat

7

Tonu Lidia

82

promovat

8

Rusu-Savin Eleonora

50

nu a fost promova

9

Tașcă Dorian

-

nu s-a prezentat

10

Buzdugan Tatiana

-

nu s-a prezentat

11

Plop Tatiana

75

nu a fost promova

12

Lungu Petru

79nu a fost promovat
13

Boghean Viorica

77nu a fost promovat
 

Grupul nr. 5

08 decembrie 2023, ora 1300-1600

Nivel de bază (susținere repetată)

1

Verejanu Olga

90

promovat

2

Cazacu Diana

87promovat
3

Gumenîi Veronica

83promovat
4

Gherman Marina

-

nu s-a prezentat

5

Oborocean Pavel

-

nu s-a prezentat

6

Grădinaru Aliona

-

nu s-a prezentat

7

Cojocari Ala

57nu a fost promovat
8

Șveț Irina

59nu a fost promovat
9

Dumbravan Aliona

-nu s-a prezentat
10

Lupan Elena

-nu s-a prezentat
11

Nigai Maria

-nu s-a prezentat
12

Cecati Svetlana

57nu a fost promovat
  

Nivelul avansat

 

 
13

Ursu Iurie

84promovat

 

Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.