Rapoarte

Rapoarte

Rapoarte anuale privind asistența externă


Raportul privind indicatorii macro-fiscali în contextul Programului de reformă economică 2024-2026

Raport privind asistenţa externă pentru Republica Moldova 2022

Raport privind asistenţa externă pentru Republica Moldova 2021

Raport privind asistenţa externă pentru Republica Moldova 2020

Raportul privind asistența externă pentru Republica Moldova 2019

Raport privind asistența externă acordată Republicii Moldova, în perioada 2017-2018
 

Rapoarte TAIEX / Twinning


Manualul Twinnig, actualizare 2020

Raportul TAIEX privind activitățile implementate în Republica Moldova (sem. I 2023)

Raportul TAIEX privind activitățile implementate în Republica Moldova (sem. II 2022)

Raportul TAIEX privind activitățile implementate în Republica Moldova (sem. I 2022)

Raport privind instrumentele TAIEX și TWINNING în anul 2021

Raportul TAIEX privind activitățile implementate în Republica Moldova (sem. II 2021)

TAIEX și Twinning aspecte esențiale, Raport Annual de activitate 2020

Raportul TAIEX privind activitățile implementate în Republica Moldova (sem. II 2019)
 

Rapoarte de evaluare


Solidaritatea UE cu Republica Moldova (factsheet) 

Raport de evaluare intermediară a Strategiei elvețiene de cooperare cu Republica Moldova 2018-2021

Studiu de evaluare a impactului programelor de cooperare transfrontalieră ale UE privind dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova

Raportul final privind evaluarea instrumentului Twinning pentru perioada 2010-2017

Asistenţa UE acordată Republicii Moldova pe parcursul perioadei 2014-2020 (factsheet)
 

Informație privind debursările din granturile și împrumuturile pentru susținerea bugetului (date cumulative)

Activităţi realizate