Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul avansat

Marți, 03/05/2022 - 13:11 |

Ministerul Finanțelor anunță inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, pentru nivelul avansat.

Durata sesiunii de instruire pentru nivelul avansat este de 62 de ore academice, cu începere din luna iunie curent.

Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor criterii de eligibilitate stabilite, care se referă la:

  1. formare profesională;
  2. experiență profesională;
  3. calitate de angajat în sectorul public;
  4. după caz, promovarea examenului de evaluare a cunoștințelor corespunzător nivelului precedent al Programului de instruire.

Astfel, pentru a obține calitatea de participant la Programul de instruire, pentru nivelul avansat, candidatul va transmite în format electronic la adresa se e-mail: certificare.ai@mf.gov.md, o cerere de înmatriculare (formularul cererii este aici), cu anexarea următoarelor acte confirmative:

  1. copia buletinului de identitate;
  2. curriculum vitae, format Europass;
  3. copia diplomei de studii;
  4. documentul ce confirmă experiența în muncă;
  5. copia certificatului de calificare al auditorului din sectorul public, eliberat de Ministerul Finanțelor, valabil la data intrării în vigoare a HG nr.556/2019 (și anume 29.11.2020), care este echivalent cu certificatul de evaluare a cunoștințelor în domeniul auditului intern în sectorul public pentru nivelul intermediar.
  6. declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor anexate (formularul declarației este aici).

Termenul-limită de depunere a setului de acte, este 20 mai 2022.

Cursul de instruire este finanțat de Ministerul Finanțelor, astfel fiind gratuit pentru participanții selectați.

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de telefon: 022-262-810, 022-262-818 sau prin mesaj la adresa de e-mail marina.gheorghiu@mf.gov.md.