Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – susținere repetată

Vin, 28/10/2022 - 14:35 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre faptul că la data de 12 octombrie 2022, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public. 

Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:

N/oNumele, PrenumelePunctaj acumulatMențiune cu privire la promovare

12 octombrie 2022 ora 1300-1600
susținere repetată

1

Enachi Diana

72

nu a fost promovat

2

Gumennîi Ana

84

promovat

3

Poverjuc Dorin

76

nu a fost promovat

4

Postica Cristina

-

nu s-a prezentat

5

Zazuc Ecaterina

-

nu s-a prezentat

Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.