Scrieți Ministrului

Informaţii privind modul de examinare a adresărilor electronice către Ministerul Finanţelor

Pagina web mf.gov.md oferă posibilitatea de a vă adresa Ministrului Finanţelor şi Direcției comunicare și protocol în mod electronic cu petiții.

  • Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. 

  • La examinarea adresării după caz se verifică veridicitatea informaţiei şi se solicită informaţii suplimentare.

  • Urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.

  • La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

  • Petiţiile anonime sau cele în care nu sînt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se examinează (în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova).

  • În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.

Petițiile sau demersurile Dvs. vor putea fi transmise electronic la adresa de e-mail: ministru@mf.gov.md, iar cele în adresa Direcției comunicare și protocol vor putea fi transmise la adresa de e-mail: presa@mf.gov.md