Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul intermediar

Lun, 17/10/2022 - 16:17 |

Ministerul Finanțelor anunță inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, pentru nivelul intermediar.

Durata sesiunii de instruire pentru nivelul intermediar este de 62 de ore academice, cu începere din luna noiembrie curent.

Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor criterii de eligibilitate stabilite, care se referă la:

  1. formare profesională;
  2. experiență profesională;
  3. calitate de angajat în sectorul public1.

Astfel, pentru a obține calitatea de participant la Programul de instruire, pentru nivelul intermediar, candidatul va transmite în format electronic la adresa de e-mail: certificare.ai@mf.gov.md, o cerere de înmatriculare (formularul cererii este aici), cu anexarea următoarelor acte confirmative:

  1. copia buletinului de identitate;
  2. curriculum vitae, format Europass;
  3. copia diplomei de studii;
  4. documentul ce confirmă experiența în muncă;
  5. copia certificatului de evaluare a cunoștințelor corespunzător nivelului de bază, eliberat de Ministerul Finanțelor.
  6. declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor anexate (formularul declarației este aici).

Termenul-limită de depunere a setului de acte, este 04 noiembrie 2022.

Cursul de instruire este finanțat de Ministerul Finanțelor, astfel fiind gratuit pentru participanții selectați.

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de telefon: 022-262-818, 022-262-810 sau prin mesaj la adresa de e-mail marina.gheorghiu@mf.gov.md.

 

1Stabilirea calității de ,,angajat în sectorul public” se va face prin prisma noțiunii de entitate publică, stabilită în art. 3 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, care include autoritățile și instituțiile bugetare, autoritățile bugetare independente/autonome, autoritățile și instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat și municipale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum și entitățile responsabile de reglementarea unui domeniu economic şi/sau social.