Control Financiar Public Intern

Controlul Financiar Public Intern

Potrivit Acordului de Asociere RM – UE, Republica Moldova şi-a asumat  angajamentul de a implementa sistemul de control financiar public intern (CFPI) la nivel naţional în conformitate cu metodologiile şi standardele recunoscute la nivel internaţional, precum şi cu cele mai bune practici ale UE, ceea ce însemna o reformă amplă în domeniul controlului şi auditului intern în sectorul public.

Conceptul CFPI a fost elaborat de Comisia Europeană în vederea oferirii unui model structurat și operaţional, pentru a asista autorităţile naţionale la remodelarea mediului de control intern propriu şi, în particular, pentru a actualiza sistemele de control în sectorul public, în corespundere cu standardele internaţionale şi cele mai bune practici ale UE.

Responsabilitatea pentru proiectarea şi modelarea CFPI în Republica Moldova revine Ministerului Finanţelor, care, prin intermediul Unităţii centrale de armonizare:

  • elaborează, promovează şi monitorizează politicile, precum şi elaborează, actualizează şi armonizează cadrul normativ în domeniul CFPI;
  • monitorizează şi evaluează calitatea activităţii de audit intern, precum şi a sistemelor de management financiar şi control;
  • prezintă anual Guvernului un raport consolidat privind CFPI pe anul precedent;
  • desfăşoară instruiri în domeniul controlului intern managerial, al auditului intern, precum şi dezvoltă mecanisme de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

Sistemul CFPI şi componentele acestuia