Anunț privind inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivelul intermediar

Mie, 10/05/2023 - 14:53 |

Ministerul Finanțelor anunță inițierea procesului de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, pentru nivelul intermediar.

Sesiunea de instruire pentru nivelul intermediar, cu o durată 62 ore academice, se va desfășura în format on-line (pe platforma ZOOM) pe parcursul lunii iunie curent. Cursul de instruire este finanțat de Ministerul Finanțelor, fiind gratuit pentru participanții eligibili pentru înmatriculare la Program.

Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului criteriilor de eligibilitate stabilite, care se referă la:

  1. formare profesională;
  2. experiență profesională;
  3. calitate de angajat în sectorul public1 .

Astfel, pentru a obține calitatea de participant la Programul de instruire, pentru nivelul intermediar, candidatul va depune prin intermediului platformeiAstfel, pentru a obține calitatea de participant la Programul de instruire, pentru nivelul intermediar, candidatul va depune prin intermediului platformei https://certificare-ai.mf.gov.md o cerere de înmatriculare cu anexarea următoarelor acte confirmative:

  1. copia buletinului de identitate;
  2. curriculum vitae, format Europass;
  3. copia diplomei de studii;
  4. documentul ce confirmă experiența în muncă / calitate de angajat în sectorul public;
  5. copia certificatului de evaluare a cunoștințelor corespunzător nivelului de bază, eliberat de Ministerul Finanțelor;
  6. declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor anexate (formularul declarației este prezentat aici).

Termenul-limită de depunere a cererii de înmatriculare este 19 mai 2023.

De menționat că, gestionarea cererilor de înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public prin intermediul platformei https://certificare-ai.mf.gov.md se efectuează în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 11/2023 privind utilizarea experimentală a sistemului informațional „Certificare în domeniul auditului intern”, care are ca scop eficientizarea prin digitalizare a procesului de certificare în domeniul auditului intern.

Autentificarea pe paginii web https://certificare-ai.mf.gov.md se va efectua prin intermediul serviciului guvernamental MPass, cu aplicarea semnăturii electronice a persoanei fizice. Prezentarea modului de autentificare și depunere a cererilor pentru participare la Programul de instruire este prezentată în îndrumarul video care poate fi accesat la următorul link: https://mf.cloud.gov.md/index.php/s/cieY83r6A3seQEA 

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de telefon: 022-262-818, 022-262-810 sau prin mesaj la adresa de e-mail: marina.gheorghiu@mf.gov.md.


1Stabilirea calității de ,,angajat în sectorul public” se va face prin prisma noțiunii de entitate publică, stabilită în art. 3 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, care include autoritățile și instituțiile bugetare, autoritățile bugetare independente/autonome, autoritățile și instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat și municipale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum și entitățile responsabile de reglementarea unui domeniu economic şi/sau social.