Lista candidaților învingători ai concursului

Lista candidaților învingători ai concursului

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al  Secției coordonarea politicilor bugetare  din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară

Nr.Numele, Prenumele

1

Popov Svetlana

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al Secției finanțele autorităților publice din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale

Nr.Numele, Prenumele

1

Marin Olga

 

*Se întocmeşte în funcţie de nota finală obţinută la concurs, în ordine descrescătoare.