Lista candidaților învingători ai concursului

Lista candidaților învingători ai concursului

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

Nr.Numele, Prenumele

 1

Caracicovscaia Lilia 

2

Grigoriev Filip

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant superior al Serviciului monitorizare și evaluare din cadrul Direcției asistență externă

Nr.Numele, Prenumele

 1

 Lîsîi Sorin

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al Secției reglementarea sectorului financiar din cadrul Direcției politici financiare

Nr.Numele, Prenumele

 1

 Sîrbu Magdalena

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al Secției datorie externă și recreditare cadrul Direcției datorii publice

Nr.Numele, Prenumele

 1

 Cocieru Svetlana

*Se întocmeşte în funcţie de nota finală obţinută la concurs, în ordine descrescătoare.

 

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant superior al Direcției expertiză juridică  

Nr.Numele, Prenumele

 1

 Purici Irina

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al Secției datorie externă și recreditare cadrul Direcției datorii publice

Nr.Numele, Prenumele

 1

 Caraja Nadejda

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al Secției reglementarea sectorului financiar din cadrul Direcției politici financiare

Nr.Numele, Prenumele

 1

 Croitor Natalia

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru specialist principal al Trezorerilor  Regionale Chișinău bugetul de stat

Nr.Numele, Prenumele

 1

 Vizitiu Ana

 2

 Bugu Doina

 3

 Bruma Victoria

*Se întocmeşte în funcţie de nota finală obţinută la concurs, în ordine descrescătoare.