Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Vin, 20/10/2023 - 17:13 |

Ministerul Finanțelor anunță despre organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor participanților sesiunii de autoinstruire, precum și sesiunii de susținere repetată a examenului, pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public care va avea loc la data de 27 octombrie 2023, cu începere de la ora 0900, în Sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44.

Lista nominală a participanților la examenul de evaluare este prezentată mai jos.

Examenul de evaluare, cu o durată de 3 ore, se desfășoară în limba de stat în baza unui test-grilă, format din 100 de itemi (subiecte) de evaluare selectate aleatoriu din lista aprobată de Comisia de certificare.  

Examenul de evaluare se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a unui număr de cel puţin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă.

Lista participanților la examenul de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

27 octombrie 2023, ora 900
Nivelul de bază

 1. Sîrbu Angela
 2. Lemeț Elizaveta
 3. Croitor Sergiu
 4. Zamăneagră Lilia
 5. Vacarciuc Alexandru
 6. Coca Gleb
 7. Nichifor Irina
 8. Dumbravan Aliona
 9. Tonu Lidia (susținere repetată)
 10. Mereșevschi Vladislav (susținere repetată)
 11. Radilov Diana (susținere repetată)
 12. Grădinaru Aliona (susținere repetată)
 13. Ciuvaga Dumitru (susținere repetată)

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact: 022-262-818, 022-262-810