Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat, precum și sesiunii de susținere repetată a examenului, pentru nivelul avansat și de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern

Jo, 23/11/2023 - 16:29 |

Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat, precum și sesiunii de susținere repetată a examenului pentru nivelul avansat și de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Ministerul Finanțelor anunță despre organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat, precum și sesiunii de susținere repetată a examenului pentru nivelul avansat și de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, care va avea loc în perioada 06-08 decembrie 2023,  în Sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, după cum urmează:

 • Grupul nr.1 – pe data de 06 decembrie 2023, cu începere de la ora 13:00

 • Grupul nr.2  – pe data de 07 decembrie 2023, cu începere de la ora 09:00

 • Grupul nr.3 – pe data de 07 decembrie 2023, cu începere de la ora 13:00

 • Grupul nr.4 – pe data de 08 decembrie 2023, cu începere de la ora 09:00

 • Grupul nr.5  – pe data de 08 decembrie 2023, cu începere de la ora 13:00

Lista nominală a participanților la examenul de evaluare pentru fiecare grup este prezentată mai jos.

Examenul de evaluare, cu o durată de 3 ore, se desfășoară în limba de stat în baza unui test-grilă, format din 100 de itemi (subiecte) de evaluare selectate aleatoriu din lista aprobată de Comisia de certificare.  

Examenul de evaluare se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a unui număr de cel puţin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă.

Lista participanților la examenul de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Grupul nr.1
06 decembrie 2023, ora 1300
Nivelul avansat

 1. Ciochina Elena

 2. Ursu Iurie

 3. Castraveț Dragoș

 4. Draghici Elena

 5. Hajevschi Victor

 6. Voloșin Alexandru

 7. Grinișina Irina

 8. Marginean Aliona

 9. Trofin Eleonora

 10. Racovița Larisa

 11. Cernenco Sergiu

 12. Gordaș Oxana

 13. Pîrlog Veaceslav

    Grupul nr.2
07 decembrie 2023, ora 0900
Nivelul avansat

 1. Țurcanu Svetlana

 2. Cojocari Nelea

 3. Gafencu Cristina

 4. Dani Inesa

 5. Popa Victor

 6. Cebotarescu Cristina

 7. Croitor Natalia

 8. Negura Lucia

 9. Begal Vasile

 10. Malai Dumitru

 11. Mustafenco Larisa

 12. Cernenchi Tatiana

 13. Graur Nicoleta

 Grupul nr.3
07 decembrie 2023, ora 1300
 Nivelul avansat

 1. Colesnic Elena

 2. Savciuc Olga

 3. Catîrău Mircea

 4. Chirca Irina

 5. Enachi Diana (susținere repetată)

 6. Poverjuc Dorin (susținere repetată)

 7. Postica Cristina (susținere repetată)

                                

Nivelul de bază (susținere repetată)

 1. Calmîș Tudor

 2. Sîrbu Angela

 3. Croitor Sergiu

 4. Vacarciuc Alexandru

 5. Budu Victoria

 6. Plugari Viorel

Grupul nr.4
08 decembrie 2023, ora 0900
Nivelul de bază (susținere repetată)

 

 1. Martînov Anatolie

 2. Șaganovschi Valentina

 3. Frunza Clavdia

 4. Marin Alexandru

 5. Muntean Irina

 6. Cemîrtan Livica

 7. Tonu Lidia

 8. Rusu-Savin Eleonora

 9. Tașcă Dorian

 10.  Buzdugan Tatiana

 11. Plop Tatiana

 12. Lungu Petru

 13. Boghean Viorica

  Grupul nr.5
08 decembrie 2023, ora 1300
Nivelul de bază (susținere repetată)

 1. Verejanu Olga

 2. Cazacu Diana

 3. Gumenîi Veronica

 4. Gherman Marina

 5. Oborocean Pavel

 6. Grădinaru Aliona

 7. Cojocari Ala

 8. Șveț Irina

 9. Dumbravan Aliona

 10. Lupan Elena

 11. Nigai Maria

 12. Cecati Svetlana

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact: 022-262-818, 022-262-810.