Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a MFP

Întru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii  2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2023, Ministerul Finanțelor planifică activități pentru a fi realizate pentru o perioadă de trei ani, pe care le aprobă într-un Plan de acțiuni (Matrice). Pentru a asigura trasabilitatea acțiunilor, anual, Planul de acțiuni (Matrice) va fi prelungit cu un an, menținând perspectiva de trei ani în planificare, şi sincronizat cu Cadrul bugetar pe termen mediu, Planul național de dezvoltare şi programele bugetare.