Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Jo, 15/12/2022 - 13:53 |

Ministerul Finanțelor anunță despre organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază și sesiunii de susținere repetată a examenului pentru toate cele trei niveluri (bază, intermediar și avansat) ale Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, care va avea loc pe parcursul perioadei de 19-20 decembrie 2022, în Sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, după cum urmează:

 • Grupul nr. 1 – pe data de 19 decembrie, cu începere de la ora 900
 • Grupul nr. 2 – pe data de 19 decembrie, cu începere de la ora 1300
 • Grupul nr. 3 – pe data de 20 decembrie, cu începere de la ora 900
 • Grupul nr. 4 – pe data de 20 decembrie, cu începere de la ora 1300

Lista nominală a participanților la examenul de evaluare pentru fiecare grup este prezentată mai jos.

Examenul de evaluare, cu o durată de 3 ore, se desfășoară în limba de stat în baza unui test-grilă, format din 100 de itemi (subiecte) de evaluare selectate aleatoriu din lista aprobată de Comisia de certificare.  

Examenul de evaluare se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a unui număr de cel puţin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă.

Lista participanților la examenul de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Grupul nr. 1. 
19 decembrie 2022, ora 900
Nivelul de bază

 1. Calmîș Tudor
 2. Lapotiuc Adriana 
 3. Lapotiuc Viorica
 4. Lungu Petru 
 5. Ciorici Vera
 6. Castraveț Dragoș
 7. Secrieru Angela
 8. Terlețkaia-Catruc Arina
 9. Țurcanu Svetlana
 10. Marin Alexandru
 11. Burușciuc Mihail 
 12. Popov Tatiana

Grupul nr. 2.
19 decembrie 2022, ora 1300

Nivelul de bază (susținere repetată)

 1. Bocancea Liliana 
 2. Scutaru Mariana 
 3. Tonu Valentina 
 4. Martînov Anatolie 
 5. Moldovanu Tatiana 
 6. Șaganovschi Valentina
 7. Cecati Svetlana 
 8. Crușinschi Vladimir 
 9. Opinca Tatiana 
 10. Ciobanu Dorin 
 11. Ciuvaga Dumitru 
 12. Cuzub Iraida 
 13. Mihai Elizaveta
 14. Patraman Svetlana

Grupul nr. 3.
20 decembrie 2022, ora 0900

Nivelul de bază

 1. Neiculova Natalia 
 2. Popa Victor

Nivelul intermediar (susținere repetată)

3. Racovița Larisa
4. Croitor Natalia
5. Palamarciuc Mihai
6. Cebotarescu Cristina
7. Grigoriev Diana
8. Voloșin Alexandru
9. Turovschii Aliona
10. Catîrău Mircea
11. Begal Vasile
12. Gordaș Oxana

Grupul nr. 4.
20 decembrie 2022, ora 1300

Nivelul intermediar (susținere repetată)

 1. Gheorghiu Marina
 2. Hajevschi Victor
 3. Cernenchi Tatiana
 4. Răileanu Corina

Nivelul avansat (susținere repetată)

5. Enachi Diana
6. Poverjuc Dorin 

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact: 022-262-818, 022-262-810