Monitoring financiar

Activitatea întreprinderilor de stat și a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat este supusă monitoringului financiar, efectuat de către Ministerul Finanţelor. Monitoringul financiar este un proces de selectare, prelucrare şi analiză a indicatorilor activităţii economico-financiare a entităţilor, în scopul consolidării disciplinei financiare şi eficientizării utilizării patrimoniului public de către autorităţile publice responsabile de administrarea acestuia.

Modul de organizare şi desfăşurare a monitoringului financiar, de prelucrare şi valorificare a informaţiei aferente activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat și a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat este stabilit de către Regulamentul privind monitoringul financiar al autorităţilor publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018.

Monitoringul financiar are drept obiectiv evaluarea şi analiza riscurilor bugetar-fiscale aferente activităţii entităților economice cu capital integral sau majoritar de stat, ce pot avea efect substanţial asupra situaţiei bugetar-fiscale.

De asemenea, monitoringul financiar se efectuează pentru a obţine o imagine pertinentă cu privire la situaţia economico-financiară a entităţilor cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în nivelul rentabilităţii, eficienţei şi riscului financiar.

Totodată, rezultatele monitoringului financiar servesc drept sursă suplimentară de informare a Guvernului şi autorităţilor publice competente în procesul luării deciziilor privind administrarea şi deetatizarea patrimoniului public, după caz, privind restructurarea, atragerea investiţiilor private prin privatizare sau identificarea soluţiilor de consolidare a disciplinei financiare şi de sporire a eficienţei utilizării patrimoniului public.

În același timp, rezultatele monitoringului financiar se utilizează de către autorităţile publice competente la efectuarea previziunilor cu privire la evoluţia activităţii întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, diagnosticarea stării financiare a acestora şi a nivelului de gestionare a patrimoniului public, inclusiv prin estimarea încasărilor la buget sub formă de defalcări/dividende din profitul net obţinut.

Rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se prezintă Guvernului, Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi Agenţiei Proprietăţii Publice şi se plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor.

Totodată, rezultatele monitoringului financiar se prezintă ca material adiţional la proiectul legii bugetare anuale.

 

Arhiva

Sinteze privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

Anul 2018

   Sinteza informației privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2018 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

  Sinteza informației operative privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în 9 luni ale anului 2018 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

  Sinteza informației privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în semestrul I al anului 2018 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

Anul 2017

  Sinteza informației privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2017 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat