Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Lun, 30/10/2023 - 10:14 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre faptul că la data de 27 octombrie 2023, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor participanților sesiunii de autoinstruire, precum și sesiunii de susținere repetată a examenului, pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public. 

Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:

 N/o Nume, Prenume Punctaj acumulat Mențiune cu privire la promovare

Grupul nr. 1
27 octombrie 2023, ora 0900-1200
Nivel de bază

1

Sîrbu Angela

73

nu a fost promovat

2

Lemeț Elizaveta

88

promovat

3

Croitor Sergi

48

 nu a fost promovat 

4

Zamăneagră Lilia

85

promovat

5

Vacarciuc Alexandru

71

 nu a fost promovat 

6

Coca Gleb

81

promovat

7

Nichifor Irina

90

promovat

8

Dumbravan Aliona

65

 nu a fost promovat 

9

Tonu Lidia (susținere repetată)

78

 nu a fost promovat 

10

Mereșevschi Vladislav (susținere repetată)

80

promovat

11

Radilov Diana (susținere repetată)

84

promovat

12

Grădinaru Aliona (susținere repetată)

79

 nu a fost promovat 

13

Ciuvaga Dumitru (susținere repetată)

80

promovat

Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.