Registrul documentelor

Toate documentele

Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.09.2019
Raportul pentru cetățeni 2018
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (August 2019)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2019
Ordinul MF nr. 123 din 20.09.2019 Cu privire la acordarea creditelor fără dobîndă concurenților electorali
Raport privind garanțiile de stat (August 2019)
Informația privind datoriei de stat internă la situaţia din 31.08.2019
Ordinul MF nr. 117 din 02.09.2019 "Privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal"
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 iulie 2019
Regulamentul de desfăşurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal
Raport privind garanțiile de stat (Iulie 2019)
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Directoratului Liniei de Credit (DLC), Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 30 iunie 2019
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iulie 2019)
Proiectul de lege cu privire la Codul vamal
Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul nr. 149/2010”
Proiectul HG pentru modificarea HG nr.246 din 8 aprilie 2010
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.07.2019
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018

Pagini

Căutare documente

E.g., 19.11.2019
E.g., 19.11.2019