Toate documentele

Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 mai 2021
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Mai 2021)
Raport privind garanțiile de stat (Mai 2021)
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 154 din 12.09.2018
Proiectul HG cu privire la modificarea punctului 2(1) din HG nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
Informația privind datoria de stat interna la 31.05.2021
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către IP „ASP” a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi care sunt pasibili radierii din oficiu, a contribuabililor
Sintezele la proiectele Regulamentelor
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în trimestrul I al anului 2021
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 aprilie 2021
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Proiectul HG ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice”
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Aprilie 2021)
Raport privind garanțiile de stat (Aprilie 2021)
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), Unităţii de Implementare a Proicelor FIDA la situatia din 31 martie 2021
Proiectul Ordinul MF cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară”

Pagini

Căutare documente

E.g., 24.06.2021
E.g., 24.06.2021