Toate documentele

Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, aprobat prin HG nr. 652/2023
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „AGGRI"
Proiectul OMF cu privire la modificarea Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a acesteia, aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 11/2017
Recreditarea de stat decembrie 2023
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare (nr. unic 74/MF/2024)
Proiectul HG privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023
Datoria de stat internă Ianauarie 2024
Proiectul OMF Cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin OMF nr. 3/2023
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Decembrie 2023)
Raportul privind garanțiile de stat pentru luna decembrie 2023
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin HG nr. 1286 din 30.11.2016
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare
Datoria de stat externă Decembrie 2023
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea specialiștilor în domeniul achizițiilor publice/sectoriale (număr unic 5/MF/2024)
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2024 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale
Bilanțul contabil al Guvernului Central la situația din 31 decembrie 2022
Bugetul pentru cetățeni 2023

Pagini

Căutare documente

E.g., 24.02.2024
E.g., 24.02.2024