Registrul documentelor

Toate documentele

Recreditarea de stat trimestrul IV 2019
Proiectul Ordinului MF „Cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 101/2019”
Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 ianuarie 2020
Proiectul HG "Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă”"
Buletin statistic ianuarie 2020
Proiectul HG ,,Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2020”
Raport privind garanțiile de stat (Ianuarie 2020)
Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2020
Proiectul HG ”Privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative”
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr. 118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 48/2019”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.01.2020
Proiectul HG cu privire la transmiterea unor bunuri
Bugetul pentru cetateni 2020
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Instituției publice ”Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” și reorganizarea Directoratului Liniei de Credit
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire achizițiile publice de lucrări
Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 395 din 05.06.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2019

Pagini

Căutare documente

E.g., 27.02.2020
E.g., 27.02.2020