Toate documentele

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024, definitivat (aprobat de Guvernul RM)
Proiectul HG cu privire la aprobarea semnării Acordului de facilitate de împrumut dintre Republica Moldova, acționând prin intermediul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și Maiestatea Sa Regele de drept al Canadei
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 (definitivat)
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024
R aportului privind situația datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și creditării de stat în trimestrul I al anului 2024
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 126/2017 și a OMF nr. 94/2020
CBTM (2025-2027) și proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetară, fiscală și vamală)
Proiectul OMF privind aprobarea contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amânare sau eșalonare conform Legii nr. 78/2024 pentru susținerea agricultorilor prin facilitarea accesului la credite garantate de stat
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.05.2024
Proiect HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele HG și abrogarea unei HG (în vederea ajustării la prevederile legislației aferente sectorului financiar bancar și nebancar)
Raportul privind garanțiile de stat pentru luna aprilie 2024
Buletin Aprilie 2024
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la s
Datoria de stat externă aprilie 2024
Proiectul de Ordin cu privire la modificarea unor Ordine a Ministrului Finanțelor
Proiectul HG “Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2024
Datoria de stat externă martie 2023
Proiectul HG „Pentru modificarea HG nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice”

Pagini

Căutare documente

E.g., 25.06.2024
E.g., 25.06.2024