Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul HG cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2020
Informația privind împrumuturile recreditate Septembrie 2020
Proiectul HG „Cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului și abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului”
Buletin statistic octombrie 2020
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2021)
Proiectul HG cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
Raport privind garanțiile de stat (Octombrie 2020)
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Declarației privind neîncadrarea beneficiarului efectiv în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
Lista auditorilor instruiți
Proiectul de HG „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021”
Proiectul ordinului Cu privire la aprobarea Procedurii privind modul de comunicare a auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG ,,Privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019”
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.10.2020
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Septembrie 2020)
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Acordul dintre Ministerul Finanţelor al Federaţiei Ruse şi Ministerul Finanţelor al RM privind acordarea asistenței financiare nerambursabile Guvernului Republicii Moldova
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 septembrie 2020

Pagini

Căutare documente

E.g., 26.11.2020
E.g., 26.11.2020