Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul intermediar al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Mie, 12/07/2023 - 14:52 |

Ministerul Finanțelor anunță despre organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor, inclusiv a sesiunii de susținere repetată, pentru nivelul intermediar al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, care va avea loc pe data de 18 iulie 2023, cu începere de la ora 13:00, în Sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44.

Lista nominală a participanților la examenul de evaluare pentru fiecare grup este prezentată mai jos.

Examenul de evaluare, cu o durată de 3 ore, se desfășoară în limba de stat în baza unui test-grilă, format din 100 de itemi (subiecte) de evaluare selectate aleatoriu din lista aprobată de Comisia de certificare.

Examenul de evaluare se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a unui număr de cel puţin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă.

Lista participanților la examenul de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – nivel intermediar

Grupul nr. 1. 
18 iulie 2023, ora 13:00

 1. Gaburea Tatiana
 2. Gafencu Cristina
 3. Țîlea Vitalie
 4. Babuci Petru
 5. Grigoraș Ludmila
 6. Pinzaru Liliana
 7. Ciobanu Dorin
 8. Cuzub Iraida
 9. Olișevschi Sergiu
 10. Castravet Dragoș
 11. Popa Victor
 12. Terlețkaia- Catruc Arina
 13. Țurcanu Svetlana
 14. Gheorghiu Marina (susținere repetată)
 15. Palamarciuc Mihai (susținere repetată)
 16. Turovschii Aliona (susținere repetată)
 17. Croitor Natalia (susținere repetată)
 18. Cernenchi Tatiana (susținere repetată)
 19. Cebuc Ecaterina (susținere repetată)

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact: 022-262-818, 022-262-810