Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Vin, 01/07/2022 - 16:46 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre faptul că la data de 30 iunie 2022, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public. 

Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:

 N/o Nume, Prenume Punctaj acumulat Mențiune cu privire la promovare

Grupul nr. 1 
30 iunie 2022 ora 900-1200

1

ALEXA Oleg

80

promovat

2

BOVARI Diana

83

promovat

3

CAZACU Iulian

78

nu a fost promovat

4

CHIOSA Cristina

81

promovat

5

ENACHI Diana

62

nu a fost promovat

6

GUMENNÎI Ana

75

nu a fost promovat

7

LUȚCAN Alexandru

80

promovat

8

POVERJUC Dorin

59

nu a fost promovat

9

ROȘCA Cristina

80

promovat

10

TARLEV Afanasii

87

promovat

 

 

 

 

Grupul nr. 2 
30 iunie 2022 ora 1300-1600

1

CEAUȘ Vitalie

84

promovat

2

FONDOS Tatiana

76

nu a fost promovat

3

MACIAC Felicia

98

promovat

4

MARCIUC Ștefan

84

promovat

5

NOVIŢCHII Natalia

93

promovat

6

OCHIȘOR Sergiu

80

promovat

7

POSTICA Cristina

-

nu s-a prezentat

8

SLIVCIUC Iurii

84

promovat

9

STRATILA Sergiu

82

promovat

10

VARZARI Ana

88

promovat

11

VEREBCEAN Ina

86

promovat

12

ZAZUC Ecaterina

69

nu a fost promovat

 

   
  
   

 

Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.