Lista persoanelor care au promovat Examenul de calificare profesională în domeniul auditului intern desfășurat la 24–29 septembrie 2020

Jo, 01/10/2020 - 08:50 |

Au obținut Certificat de calificare al auditorului din sectorul public:

 1. Alexa Oleg
 2. Bovari Diana
 3. Carpovici Grigore
 4. Cazacu Iulian
 5. Diaconu Svetlana
 6. Enachi Diana
 7. Formusatii Stela
 8. Luțcan Alexandru
 9. Maciac Felicia
 10. Marciuc Ștefan
 11. Ochișor Sergiu
 12. Postica Cristina
 13. Roșca Cristina
 14. Slivciuc Iurii
 15. Stratila Sergiu
 16. Tarlev Afanasi
 17. Varzari Ana
 18. Zazuc Ecaterina
 19. Ceauș Vitalie

Au obținut Certificat de calificare în domeniu specializat al auditorului din sectorul public

 1. Barcari Lucia
 2. Bulat Inga
 3. Cîrlic Sergiu
 4. Guțu Lucia
 5. Luca Ana
 6. Nacu Vladimir
 7. Parfentiev Ludmila
 8. Postolachi Mariana
 9. Scorpan Ana
 10. Sculea Aliona
 11. Secrieru Elena
 12. Solovei Andrei
 13. Vozian-Moroz Mihaela

Notă: Conform prevederilor Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (aprobat prin Ordinul nr.100 din 29.08.2012), cu modificările şi completările ulterioare, pretendentul este în drept să conteste la Comisie decizia asupra rezultatului examenului, în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor.