Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Vin, 28/10/2022 - 13:33 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre faptul că în perioada 11-12 octombrie 2022, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public. 

Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:

N/oNumele, PrenumelePunctaj acumulatMențiune cu privire la promovare

Grupul nr. 1 
11 octombrie 2022 ora 900-1200

1

Martînov Anatolie

-

nu s-a prezentat

2

Moldovanu Tatiana

58

nu a fost promovat

3

Doina Aurica

-

nu s-a prezentat

4

Cernenchi Tatiana

80

promovat

5

Ciuvaga Dumitru

64

nu a fost promovat

6

Dani Inesa

100

promovat

7

Morari Tudor

87

promovat

8

Cojocari Nelea

97

promovat

9

Pîrlog Veaceslav

86

promovat

10

Șaganovschi Valentina

56

nu a fost promovat

11

Ciumac Ludmila

-

nu s-a prezentat

12

Lungu Natalia

-

nu s-a prezentat

13

Ciochină Elena

86

promovat

Grupul nr. 2 
11 octombrie 2022 ora 1300-1600

1

Croitor Natalia

86

promovat

2

Grinișina Irina

96

promovat

3

Cebotarescu Cristina

81

promovat

4

Cecati Svetlana

61

nu a fost promovat

5

Gafencu Cristina

89

promovat

6

Racovița Larisa

82

promovat

7

Scerbenco Vitalie

-

nu s-a prezentatt

8

Mihai Adela

85

promovat

9

Popușoi Elena

89

promovat

10

Stati Dan

94

promovat

11

Frunza Clavdia

73

nu a fost promovat

12

Țîlea Vitalie

95

promovat

13

Patraman Svetlana

68

nu a fost promovat

Grupul nr. 3
12 octombrie 2022 ora 900-1200

1

Goncearova Olga

-

nu s-a prezentat

2

Crușinschi Vladimir

69

nu a fost promovat

3

Opinca Tatiana

73

nu a fost promovat

4

Munteanu Mircea

92

promovat

5

Răileanu Corina

85

promovat

6

Grigoraș Ludmila

96

promovat

7

Pînzaru Liliana

86

promovat

8

Ciobanu Dorin

76

nu a fost promovat

9

Olișevschi Sergiu

85

promovat

10

Babuci Petru

94

promovat

11

Macovei Victoria

86

promovat

12

Cuzub Iraida

77

nu a fost promovat

13

Catârău Mircea

93

promovat

Grupul nr. 4 
12 octombrie 2022 ora 1300-1600

1

Bocancea Liliana

68

nu a fost promovat

2

Cebuc Ecaterina

84

promovat

3

Ghencea Alexandru

-

nu s-a prezentat

4

Scutaru Mariana

71

nu a fost promovat

5

Tonu Valentina

70

nu a fost promovat

6

Diaconu Nadejda

-

nu s-a prezentat

Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.