Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Vin, 24/06/2022 - 11:04 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, care va avea loc pe parcursul zilei de 30 iunie 2022, în Sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, după cum urmează:

 • Grupul nr. 1 –  cu începere de la ora 900
 • Grupul nr. 2 – cu începere de la ora 1300

Lista nominală a participanților la examenul de evaluare pentru fiecare grup este prezentată mai jos.

Examenul de evaluare, cu o durată de 3 ore, se desfășoară în limba de stat în baza unui test-grilă, format din 100 de itemi (subiecte) de evaluare selectate aleatoriu din lista aprobată de Comisia de certificare. 

Examenul de evaluare se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a unui număr de cel puţin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă.

Lista participanților la examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Grupul nr 1. 
30 iunie 2022 ora 900-1200

 1. ALEXA Oleg
 2. BOVARI Diana
 3. CAZACU Iulian
 4. CHIOSA Cristina
 5. ENACHI Diana 
 6. GUMENNÎI Ana
 7. LUȚCAN Alexandru
 8. POVERJUC Dorin
 9. ROȘCA Cristina
 10. TARLEV Afanasi

Grupul nr 2. 
30 iunie 2022 ora 1300-1600

 

 1. CEAUȘ Vitalie
 2. FONDOS Tatiana
 3. MACIAC Felicia
 4. MARCIUC Ștefan
 5. NOVIŢCHII Natalia
 6. OCHIȘOR Sergiu
 7. POSTICA Cristina
 8. SLIVCIUC Iurii
 9. STRATILA Sergiu
 10. VARZARI Ana
 11.  VEREBCEAN Ina
 12. ZAZUC Ecaterina