Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Mie, 21/12/2022 - 11:20 |

Ministerul Finanțelor anunță despre faptul că în perioada 19-20 decembrie 2022, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază și sesiunea de susținere repetată a examenului pentru toate cele trei niveluri (bază, intermediar și avansat) ale Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public. 

Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:

 N/o Nume, Prenume Punctaj acumulat Mențiune cu privire la promovare

Grupul nr. 1 
19 decembrie 2022 ora 900-1200

Nivelul de bază

1

Calmîș Tudor

-

nu s-a prezentat

2

Lapotiuc Adriana 

62

nu a fost promovat

3

Lapotiuc Viorica

49

nu a fost promovat

4

Lungu Petru  

67

nu a fost promovat

5

Ciorici Vera

73

nu a fost promovat

6

Castraveț Dragoș

81

promovat

7

Secrieru Angela

79

nu a fost promovat

8

Terlețkaia-Catruc Arina

84

promovat

9

Țurcanu Svetlana

89

promovat

10

Marin Alexandru

-

nu s-a prezentat

11

Burușciuc Mihail

-

nu s-a prezentat

12

Popov Tatiana

-

nu s-a prezentat

Grupul nr. 2 
19 decembrie 2022 ora 1300-1600

Nivelul de bază (susținere repetată)

1

Bocancea Liliana 

-

nu s-a prezentat

2

Scutaru Mariana

76

nu a fost promovat

3

Tonu Valentina  

59

nu a fost promovat

4

Martînov Anatolie

57

nu a fost promovat

5

Moldovanu Tatiana 

76

nu a fost promovat

6

Șaganovschi Valentina

-

nu s-a prezentat

7

Cecati Svetlana 

54

nu a fost promovat

8

Crușinschi Vladimir 

-

nu s-a prezentat

9

Opinca Tatiana 

-

nu s-a prezentat

10

Ciobanu Dorin 

80

promovat

11

Ciuvaga Dumitru

63

nu a fost promovat

12

Cuzub Iraida 

86

promovat

13

Mihai Elizaveta70nu a fost promovat

Grupul nr. 3 
20 decembrie 2022 ora 900

Nivelul de bază

1

Neiculova Natalia 

-

nu s-a prezentat

2

Popa Victor

96

promovat

Nivelul intermediar (repetat)

3

Racovița Larisa

82

promovat

4

Croitor Natalia 

77

nu a fost promovat

5

Palamarciuc Mihai

75

nu a fost promovat

6

Cebotarescu Cristina  

79

nu a fost promovat

7

Grigoriev Diana 

82

promovat

8

Voloșin Alexandru

84

promovat

9

Turovschii Aliona

-

nu s-a prezentat

10

Catirau Mircea 

90

promovat

11

Begal Vasile 

85

promovat

12

Gordaș Oxana

91

romovat

Grupul nr. 4 
20 decembrie 2022 ora 1300

Nivelul intermediar (susținere repetată)

1

Gheorghiu Marina

-

nu s-a prezentat

2

Hajevschi Victor

85

promovat

3

Cernenchi Tatiana

-

nu s-a prezentat

4

Răileanu Corina 

82

promovat

Nivelul avansat (repetat)

5

Enachi Diana 

75

nu a fost promovat

6

Poverjuc Dorin   

76

nu a fost promovat

Notă: Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.