Transparența în procesul decizional

Transparența în procesul decizional presupune accesul larg al cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, la procesul de elaborare şi consultare a deciziilor ce țin de competența Ministerului Finanțelor, care pot avea impact social, economic, de mediu, precum și participarea factorilor interesați la procesul decizional şi asigurarea legitimității, eficacității și responsabilității autorității față de cetățean.

Acesta oferă posibilitatea de a urmări procesul complet a unei decizii de la etapa de inițiere pînă la etapa finală.

Normele de bază  care reglementează transparența în procesul decizional sînt Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, precum şi Regulile interne ce vizează procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor.

 

Date de contact ale persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică în cadrul Ministerului Finanțelor:

Lilia Caracicovschi, consultant principal, Direcție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

tel.: 022 26 26 71
e-mail: lilia.caracicovschi@mf.gov.md 

Documente relevante