Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public – susținere repetată

Vin, 30/09/2022 - 11:52 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public (susținere repetată), care va avea loc la data de 12 octombrie 2022, cu începere de la ora 1300, în Sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44.

Examenul de evaluare, cu o durată de 3 ore, se desfășoară în limba de stat în baza unui test-grilă, format din 100 de itemi (subiecte) de evaluare selectate aleatoriu din lista aprobată de Comisia de certificare.  

Examenul de evaluare se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a unui număr de cel puţin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă.

Lista participanților la examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public - susținere repetată

12 octombrie 2022, ora 1300

  1. Enachi Diana 
  2. Gumennîi Ana
  3. Poverjuc Dorin
  4. Postica Cristina
  5. Zazuc Ecaterina

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact: 022-262-810, 022-262-818