Structura organizatorică

Contacte

Nume/Prenume Funcția Telefon
Ivanicichina Tatiana Secretar de stat 022 26 28 01
Paşinschi Iuri Secretar general al ministerului 022 26 27 00
Noroc Dorel Secretar de stat 022 26 25 00
Cuneva Gabriela Secretar de stat 022 26 26 40
Nume/Prenume Funcția Telefon
Șef serviciu
Nume/Prenume Funcția Telefon
Gliga Larisa Șef serviciu 022 26 27 46
Veveriţa Elena Specialist principal 022 26 27 34

PDF icon Obiectivele și funcţiile Serviciului audit intern

Nume/Prenume Funcția Telefon
Jandîc Livia Șef serviciu 022 26 25 55
Lungu Alexandru Auditor intern principal 022 26 27 83
Morari Ion Auditor intern principal 022 26 27 84

PDF icon Obiectivele și funcţiile Serviciului comunicare

Nume/Prenume Funcția Telefon
Platon Adrian Şef interimar Serviciu 022 26 27 86

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției expertiză juridică

Nume/Prenume Funcția Telefon
Balan Andrei Șef direcție 022 26 28 88
Zgherea Gheorghe Șef adjunct direcție 022 26 28 97
Bîtco Nona Consultant principal 022 26 25 33
Posturusu Natalia Consultant principal 022 26 28 98
Bîrcă Serghei Consultant superior
Purici Irina Consultant superior

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Nume/Prenume Funcția Telefon
Popa Ludmila Șef direcție 022 26 26 36
Bodrug Tatiana Şef adjunct al direcţiei 022 26 27 27
Svistun Natalia Consultant principal 022 26 27 29
Damian Galina Consultant principal 022 26 25 12
Cristian Iurii Consultant principal 022 26 27 28
Caracicovschi Lilia Consultant principal 022262671, 022262727
Grigoriev Filip Consultant principal 022 26 26 68

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici și sinteză bugetară

Nume/Prenume Funcția Telefon
Sclearuc Natalia Șef direcție 022 26 26 28
Nume/Prenume Funcția Telefon
Basoc Valentina Şef secție 022 26 26 31
Bocancea Liliana Consultant principal 022 26 26 34
Russu Cristina Consultant principal 022 26 26 37
Pruteanu Elena Consultant principal 022 26 26 30
Chirila Veronica Consultant principal 022 26 25 67
Cernăuțanu Nina Consultant principal 022 26 26 10
Cozlova Corina Consultant principal 022 26 26 29
Nume/Prenume Funcția Telefon
Iaconi Ion Şef secție 022 26 26 25
Tabacaru Natalia Consultant principal 022 26 26 19
Chebici Eudochia Consultant principal 022 26 26 03
Ionescu Aliona Consultant principal 022 26 26 04
Nume/Prenume Funcția Telefon
Prujanskaia Emilia Consultant principal 022 26 26 33
Bitco Ina Consultant principal 022 26 26 32
Guzun Natalia Consultant principal 022 26 26 24
Bobuțac Diana Consultant principal 022 26 25 09
Capșa Ana Consultant principal 022 26 26 23
Nume/Prenume Funcția Telefon
Roşca Dina Şef secție 022 26 26 13
Rotaru Nina Consultant principal 022 26 26 14
Sîrbu Vera Consultant principal 022 26 26 39
Cotun Silvia Consultant principal 022 26 26 17

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici bugetare sectoriale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Botica Vasile Șef direcție 022 26 26 27
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rusnac Olga Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 28 28
Gobjila Veronica Consultant principal 022 26 27 21
Romanciuc Vera Consultant principal 022-26-27-11
Oprea Olga Consultant principal 022 26 27 19
Casianova Olga Consultant principal 022 26 27 23
Rusu Irina Consultant principal 022 26 27 07
Dobrovolschi Tatiana Consultant principal 022 26 27 25
Cvasniuc Liliana Consultant superior 022 26 27 17
Bostan Lilia Consultant superior
Cotoros Ana Consultant principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Semeniuc Marina Şef secție 022 26 26 46
Ambrosii Ana Consultant principal 022 26 26 47
Pantilii Natalia Consultant principal 022 26 26 42
Sluhinscaia Rodica Consultant principal 022 26 26 08
Chihai Natalia Consultant principal 022 26 28 26
Cucu Parascovia Consultant superior 022 26 26 49
Casîm Maria Consultant 022 26 26 21
Nume/Prenume Funcția Telefon
Gorea Ina Şef secție 022 26 25 22
Chiriac Marina Consultant principal 022 26 27 39
Bălănel Alexandru Consultant principal 022 26 28 25
Boico Dumitrița Consultant superior 022 26 27 38
Nume/Prenume Funcția Telefon
Dimitrişin Ludmila Şef secție 022 26 27 75
Bălan Călin Consultant principal 022 26 27 16
Rotaru Ștefănița-Victoria Consultant principal 022 26 27 20

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici salariale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Ghilan Raisa Șef direcție 022 26 29 00
Burduja Ludmila Şef adjunct al direcţiei 022 26 27 49
Dubovicenco Oxana Consultant principal 022 26 26 76
Hiznicenco Sorina Consultant principal 022 26 27 44
Andrieș Margarita Consultant principal 022 26 27 15
Gherța Alina Consultant superior 022 26 29 07
Gherman Tatiana Consultant superior 022 26 27 52
Mațco Diana Consultant principal

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției investiţii publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Pană Viorel Șef direcție 022 26 26 22
Nume/Prenume Funcția Telefon
Taban Lilia Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 26 78
Dvornic Angela Consultant principal 022 26 26 73
Moșneaga Diana Consultant principal 022 26 26 99
Voinesco Diana Consultant principal 022 26 27 63
Nume/Prenume Funcția Telefon
Verlan Eugeniu Şef secție 022 26 26 81
Bejinari Cristina Consultant principal 022 26 26 77
Railean Victoria Consultant principal 022 26 26 77
Pleșca Natalia Consultant principal 022 26 27 05

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern

Nume/Prenume Funcția Telefon
Babuci Petru Șef direcție 022 26 28 12
Scutelnic Cristina Șef adjunct direcție 022 26 28 06
Gheorghiu Marina Consultant principal 022 26 28 18
Bazatin Andrei Consultant superior 022 26 28 62

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției datorii publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Matveeva Elena Șef direcție 022 26 27 26
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rodideal Alexandru Şef secție 022 26 27 80
Lupanciuc Tatiana Consultant principal 022 26 28 05
Dragnev Ludmila Consultant principal
Șapoval Tatiana Consultant superior 022 26 27 68
Gușan Victor Consultant superior 022 26 26 98
Ucolov Artur Consultant superior 022 26 26 83
Nume/Prenume Funcția Telefon
Martinenco Victor Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 27 94
Pui Oxana Consultant principal 022 26 28 20
Chirtoca Alexandru Consultant superior 022 26 28 14
Frișcu Olesea Consultant superior 022 26 28 15
Nume/Prenume Funcția Telefon
Ghidirim Marina Șef serviciu 022 26 26 93
Roşeţ Ana Consultant superior 022 26 26 72

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției Trezoreria de Stat

Nume/Prenume Funcția Telefon
Ciobanu Maxim Șef direcție 022 26 25 62
Nume/Prenume Funcția Telefon
Berladean Dan Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 25 72
Coşeru Alexandru Consultant principal 022 26 25 75
Sajin Igor Consultant superior 022 26 25 78
Zosim Alina Consultant superior 022 26 25 81
Șchiopu Mariana Consultant 022 26 25 74
Apostol Natalia Consultant principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Ignat Olga Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 29 04
Vlasiuc Elena Consultant principal 022 26 28 46
Scorțescu Mariana Consultant principal 022 26 29 03
Munteanu Veronica Consultant principal 022 26 29 06
Gîrșteoaga Sorina Consultant principal 022 26 25 71
Malai Lilia Consultant superior 022 26 28 49
Novacov Victoria Consultant superior 022 26 28 48
Padnevici Alina Consultant
Nume/Prenume Funcția Telefon
Darii Ina Şef secție 022 26 25 96
Plămădeală Elena Consultant principal 022 26 26 59
Verlan Ghenadie Consultant principal 022 26 25 95
Zaporojan Nadejda Consultant 022 26 25 87
Doni Viorica Consultant superior 022 26 29 36
Iacubeț Tatiana Consultant 022 26 28 45
Nume/Prenume Funcția Telefon
Slova Nadejda Şef secție 022 26 29 02
Colţa Nina Consultant principal 022 26 25 79
Belaia Diana Consultant principal 022 26 25 08
Batîru Maria Consultant superior 022 26 25 89
Filimon Nadejda Consultant superior 022 26 25 93
Veverița Aliona Consultant principal

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției achiziţii publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Căinăreanu Sergiu Șef direcție 022 26 27 02
Pîslaru Ion Șef adjunct direcție 022 26 27 06
Rața Radu Consultant principal 022 26 25 68
Fortuna Victoria Consultant superior 022 26 25 82
Gariuc Alexandra Consultant principal 022 26 27 32
Radul Lilia Consultant superior 022 26 27 31
Mătăsaru Lucia Consultant principal 022 26 25 70

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției asistenţă externă

Nume/Prenume Funcția Telefon
Ciumac Iulia Șef direcție 022 26 26 63
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rotaru Mariana Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 26 87
Jucov Aurel Consultant principal 022 26 27 93
Barcari Dorin Consultant principal 022 26 27 82
Nume/Prenume Funcția Telefon
Carauş Natalia Şef interimar Secţie 022 26 26 88
Ciornei Aurica Consultant principal 022 26 27 04
Nume/Prenume Funcția Telefon
Tarlev Olesea Șef serviciu 022 26 25 34
Gordienco Vlada Consultant principal 022 26 26 95
Lîsîi Sorin Consultant superior 022 26 28 07

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici fiscale și vamale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Alexa Corina Șef direcție 022 26 27 92
Nume/Prenume Funcția Telefon
Golban Viorica Consultant principal 022 26 27 90
Nițuleac Dmitrii Consultant principal 022 26 27 34
Margine Alexandru Consultant principal 022 26 28 43
Nume/Prenume Funcția Telefon
Stiharu Natalia Consultant principal 022 26 28 35
Țurcan Iulia Consultant principal 022 26 28 08
Melnic Iulia Consultant principal 022 26 27 88
Nume/Prenume Funcția Telefon
Catana Inga Consultant principal 022 26 28 03
Bonari Doina Consultant principal 022 26 28 02
Prodan Albina Consultant principal 022 26 27 96
Donos Lucia Consultant
Murgeneanu Emilia Consultant

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici financiare

Nume/Prenume Funcția Telefon
Litocenco Ana Șef direcție 022 26 29 10
Nume/Prenume Funcția Telefon
Tonu Natalia Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 27 58
Cemertan Silvia Consultant principal 022 26 27 61
Vizir Ala Consultant principal 022 26 27 60
Roșca Marina Consultant principal 022 26 27 57
Postu Dorina Consultant principal 022 26 27 85
Nume/Prenume Funcția Telefon
Olari Marcel Şef secție 022 26 26 96
Rîmar Lilia Consultant principal 022 26 26 74
Burcă Crina Consultant principal 022 26 26 85

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției monitorizarea activelor statului

Nume/Prenume Funcția Telefon
Paduca Stela Șef direcție 022 26 26 65
Vrabii Natalia Șef adjunct direcție 022 26 26 67
Călugăreanu Diana Consultant principal 022 26 26 69
Vorona Stella Consultant principal 022 26 25 91

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției management instituțional

Nume/Prenume Funcția Telefon
Andrievschi Adrian Șef direcție 022 26 25 36
Nume/Prenume Funcția Telefon
Moisei Aliona Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 27 55
Onici Tatiana Consultant principal 022 26 27 33
Aparatu Natalia Consultant principal 022 26 27 78
Fodea Maria Consultant principal 022 26 27 79
Vescu Lidia Consultant principal 022 26 27 74
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cazacu Diana Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 022 26 25 30
Gumenîi Veronica Consultant principal 022 26 29 08
Verejanu Olga Consultant principal 022 26 25 15
Rotaru Larisa Consultant principal 022 26 29 20
Pană Tatiana Consultant principal 022 26 27 38
Tcaciuc Natalia Consultant principal 022 26 25 16
Sulzina Valentina Consultant principal 022 26 26 62
Cocu Svetlana Consultant principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Țurcan Dina Şef secție 022 26 25 20
Țurcan Olesea Specialist principal 022 26 25 18
Cazac Aurelia Consultant superior 022-26 25 24
Cuhuteac Natalia Consultant superior 022-26 26 00
Bîrcă Mariana Consultant superior 022 26 25 23
Zgureanu Tatiana Consultant superior 022-26 28 01
Tricolici Dorina Inspector superior 022 26 25 00
Blănuţa Maria Inspector superior 022-26 25 05
Carauș Daniela Consultant superior 022 26 26 40
Rusu Ala Consultant superior 022 26 27 00
Nume/Prenume Funcția Telefon
Luniov Igor Şef secție 022 26 26 26
Frunza Veaceslav Consultant principal 022 26 26 80
Gherman Tatiana Specialist principal 022 26 27 72
Revenco Victor Inginer principal 022 26 26 44
Nume/Prenume Funcția Telefon
Papeta Vasile Șef direcție 0 231 63368
Nume/Prenume Funcția Telefon
Găină Oxana Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 0 231 29288
Foca Tatiana Specialist principal 0 231 29 165
Chetraru Carolina Specialist principal
Mutruc Marcelina Specialist principal 0 231 57 180
Skorenko Marina Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Secrieru Violeta Şef secție 0 231 57 194
Bumbu Natalia Specialist principal 0 231 57 193
Covatari Svetlana Specialist principal 0 231 21 064
Ţibuleac Ludmila Specialist principal 0 231 28263
Țurcan Iraida Specialist principal 0 231 57 198
Patrașcu Olesea Specialist principal
Stihari Tatiana Specialist principal
Tertea Ina Specialist principal
Vrabie Inga Specialist principal 0 231 57 190
Nume/Prenume Funcția Telefon
Timoftică Stela Şef secție 0 231 57 196
Bejenari Dina Specialist principal 0 231 57 192
Mariniuc Iraida Specialist principal 0 231 57 191
Cutrani Aliona Specialist principal 0 231 57 181
Moroșanu Ana Specialist principal 0 231 57 197
Ghelici Marina Specialist principal
Slivca Natalia Specialist principal
Florea Ina Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Moraru Natalia Șef serviciu
Gaidău Irina Specialist principal 0 231 57 181
Banari Olga Specialist principal 0 231 57 190
Nume/Prenume Funcția Telefon
Buciușcanu Liubovi Șef direcție 022 26 29 50
Nume/Prenume Funcția Telefon
Damian Corina Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 022 26 26 16
Codreanu Lilia Specialist principal 022 26 29 18
Poiană Ana Specialist principal 022 26 29 76
Gavrilan Silvia Specialist principal 022 26 28 41
Gîncu Maria Specialist principal 022 26 29 14
Siminica Ala Specialist principal 022 26 29 26
Nume/Prenume Funcția Telefon
Plămădeală Elena Şef secție 022 26 29 22
Șarban Ala Specialist principal 022 26 29 43
Cocu Svetlana Specialist principal 022 26 28 24
Botezat Cristina Specialist principal 022 26 29 15
Bragaru Elena Specialist principal 022 26 28 11
Bruma Victoria Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Trifauţan Olga Şef secție 022 26 28 21
Postolachi Liudmila Specialist principal 022 26 28 32
Lazari Dorina-Maria Specialist principal 022 26 29 86
Boșcănean Elena Specialist principal 022 26 29 70
Vutcariov Oxana Specialist principal 022 26 29 44
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rusu Ludmila Şef secție 022 26 28 27
Poiană Ludmila Specialist principal 022 26 27 65
Jereghi Svetlana Specialist principal 022 26 29 16
Nume/Prenume Funcția Telefon
Secrieru Larisa Şef secție 022 26 29 15
Nume/Prenume Funcția Telefon
Ursan Diana Şef secție 022 26 28 17
Susorova Natalia Specialist principal 022 26 28 33
Caraman Olesea Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Raia Ludmila Șef direcție 0 298 28724
Nume/Prenume Funcția Telefon
Princu Galina Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 0 298 28149
Tiufecci Maria Specialist principal 0 298 23 229
Gagauz Elena Specialist principal 0 298 23 229
Stanciu Eleonora Specialist principal 0 298 23 227
Nume/Prenume Funcția Telefon
Armanu Maria Şef secție 0 298 23 276
Ianioglo Anna Specialist principal 0 298 24 558
Moraru Olesea Specialist principal
Carp Olesea Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Șef serviciu
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cotorobai Maria Șef direcție 0 299 28 581
Miron Mariana Specialist principal 0 299 86 616
Oprea Lilia Specialist principal
Verdeș Tatiana Specialist principal 0 299 32 624
Opincă Olga Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Drobițchii Inga Șef direcție 022 26 25 25
Nume/Prenume Funcția Telefon
Munteanu Rodislava Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 022 26 25 93
Crăciun Mariana Specialist principal
Triboi Natalia Specialist principal 022 26 25 49
Cupcic Cristina Specialist principal 022 26 25 50
Braga Natalia Specialist principal 022 26 25 47
Nume/Prenume Funcția Telefon
Chirița Zinaida Şef secție 022 26 25 56
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cociorva Aliona Şef secție 022 26 25 63
Starciuc Diana Specialist principal 022 26 25 57
Cortac Natalia Specialist principal 022 26 25 45
Carauș Olga Specialist principal 022 26 25 21
Nume/Prenume Funcția Telefon
Galbur Diana Șef serviciu 022 26 25 31
Rotari Daniela Specialist principal
Bugu Doina Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Spector Petru Şef interimar Serviciu 022 26 25 59
Caraja Nadejda Specialist principal
Vizitiu Ana Specialist principal

Documente relevante

Căutare contact

Introduceți prenumele persoanei