Anunț cu privire la desfășurarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază, precum și sesiunii de susținere repetată a examenului, pentru nivelul de bază și nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern

Vin, 28/06/2024 - 11:21 |

Ministerul Finanțelor anunță despre organizarea examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat, precum și sesiunii de susținere repetată a examenului pentru nivelul avansat și de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, care va avea loc în perioada 08 – 10 iulie 2024, în Sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, după cum urmează:

 • Grupul nr.1 – pe data de 08 iulie 2024, cu începere de la ora 09:00
 • Grupul nr.2 – pe data de 08 iulie 2024, cu începere de la ora 13:00
 • Grupul nr.3 – pe data de 09 iulie 2024, cu începere de la ora 09:00
 • Grupul nr.4 – pe data de 09 iulie 2024, cu începere de la ora 13:00
 • Grupul nr.5 – pe data de 10 iulie 2024, cu începere de la ora 09:00
 • Grupul nr.6 – pe data de 10 iulie 2024, cu începere de la ora 13:00

Lista nominală a participanților la examenul de evaluare pentru fiecare grup este prezentată mai jos.

Examenul de evaluare, cu o durată de 3 ore, se desfășoară în limba de stat în baza unui test-grilă, format din 100 de itemi (subiecte) de evaluare selectate aleatoriu din lista aprobată de Comisia de certificare.  

Examenul de evaluare se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a unui număr de cel puțin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă.

Lista participanților la examenul de evaluare a cunoștințelor al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Grupul nr. 1
08 iulie 2024, ora 900
Nivelul de bază

 1. Covalenco Natalia
 2. Gasnaș Gheorghi
 3. Samson Olesea
 4. Grate Andriana
 5. Boran Viorica
 6. Roman Diana
 7. Chiroșca Valeria
 8. Cauș Evghenia
 9. Ciobanu Elena
 10. Rebeja Vasile
 11. Cartera Veronica
 12. Marșalov Irina
 13. Andon Veaceslav

Grupul nr. 2
08 iulie 2024, ora 1300
Nivelul de bază

 1. Breanu Denis
 2. Ignatiev Stanislav
 3. Trifan Adriana
 4. Gaidibadi Natalia
 5. Caisîn Cornelia
 6. Simon Eduard
 7. Turtureanu Victor
 8. Buciușcan Rodica
 9. Manole Victor
 10. Sandu Liliana
 11. Pogor Valeriu
 12. Romanciuc Angela
 13. Ceban Elena

Grupul nr. 3
09 iulie 2024, ora 900
Nivelul de bază

 1. Secu Vasile
 2. Prozorova Mariana
 3. Tîbulac Diana
 4. Scurtu Liliana
 5. Grumeza Dumitru
 6. Poiană Ana
 7. Dolbuș Suzana
 8. Borcea Diana
 9. Melega Sergiu
 10. Finica Felicia
 11. Cociorvă Oxana
 12. Tricolici Olga
 13. Levinschi Igor

Grupul nr. 4
09 iulie 2024, ora 1300
Nivelul de bază

 1. Garbuz Veronica
 2. Grosu Ion
 3. Bocancea Liliana
 4. Lupu Liviu
 5. Bîtco Vladislav
 6. Tudorica Liudmila
 7. Petelca Oleg
 8. Popa Andrei
 9. Schița Sergiu
 10. Beșliu Iurie
 11. Blaj Octavian
 12. Opincă Olga
 13. Cotorobai Maria

Grupul nr. 5
10 iulie 2024, ora 900
Nivelul de bază (susținere repetată)

 1. Cecati Svetlana
 2. Frunza Clavdia
 3. Calmîș Tudor
 4. Rusu-Savin Eleonora
 5. Muntean Irina
 6. Boghean Viorica
 7. Mocanu Loreta
 8. Grădinaru Aliona
 9. Cojocari Ala
 10. Șveț Irina
 11. Dumbravan Aliona
 12. Doina Aurica
 13. Pușcaș Alina

Grupul nr. 6
10 iulie 2024, ora 1300
Nivelul avansat (susținere repetată)

 1. Enachi Diana
 2. Poverjuc Dorin 
 3. Hajevschi Victor
 4. Trofin Eleonora
 5. Racovița Larisa
 6. Gafencu Cristina
 7. Croitor Natalia
 8. Begal Vasile
 9. Mustafenco Larisa

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact: 022-262-818, 022-262-810.