Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul de Ordin cu privire la modificarea unor Ordine a Ministrului Finanțelor Remis spre consultare publică Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 98
Proiectul ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amânare sau eșalonare conform Legii nr. 78/2024 pentru susținerea agricultorilor prin facilitarea acce Inițierea elaborării proiectului Igor Cebotarenco,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 14,
igor.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023 Remis spre aprobare Guvernului Diana Belaia,
Consultant principal,
• Direcţia raportare,
022 26 25 08,
diana.belaia@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formată de Sistemul Informațional „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare” Inițierea elaborării proiectului Elena Plămădeală,
Consultant principal,
• Direcția metodologie,
022 26 26 59,
lena.plamadeala@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Direcția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) (număr unic 297/MF/2024) Aprobat

HG 301/2024
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe Inițierea elaborării proiectului Ina Darii,
Șef direcție,
• Direcția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28.08.2017 Inițierea elaborării proiectului Ion Chitoroagă,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
ion.chitoroaga@sfs.md
Proiectul Decretului Președintelui cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator al Programului „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M-GROW)” dintre RM și BIRD și AID Remis spre consultare publică Iulia Coica,
Consultant,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
iulia.coica@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre RM și BIRD în vederea realizării Programului ,,Operațiunea Politica de Dezvoltare pentru Sprijinirea Creșterii și Rezilienței în Moldova” Remis spre consultare publică Iulia Coica,
Consultant,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
iulia.coica@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru modificarea HG nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” Remis spre consultare publică Angela Dvornic,
Șef adjunct direcție,
Direcția investiții,
022 26 26 73,
angela.dvornic@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 01.02.2013 Inițierea elaborării proiectului Vitali Corsun,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
vitali.corsun@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat Aprobat

HG 938/2023
Vladimir Arachelov,
Secretar de stat,
Conducerea,
022 26 26 40,
vladimir.arachelov@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027 Aprobat

HG 165/2024
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei) Remis spre consultare publică repetată Vacarciuc Anna,
Consultant superior,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 27 61,
anna.vacarciuc@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea personalului entităţilor din Republica Moldova Remis spre consultare publică Cotelea Cristina,
Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 28 03,
cristina.cotelea@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare Inițierea elaborării proiectului Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern, prin intermediul mecanismului de finanțare de reziliență și durabilitate (RSF) din partea Fondului Monetar Internațional RM Remis spre consultare publică Alexandrina Sorbală,
Consultant superior,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
022 26 26 83,
alexandrina.sorbala@mf.gov.md
Proiectul OMF Cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 3/2023 Remis spre consultare publică Artur Nichiforciuc,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
artur.nichiforciuc@sfs.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2024 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale Aprobat

HG 244/2024
Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria