Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare Remis spre consultare publică Marina Roșca,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 57,
marina.rosca@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcţia expertiză juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară Inițierea elaborării proiectului Crina Burcă,
Consultant principal,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 85 ,
crina.burca@mf.gov.md
Proiectul ordinului Cu privire la aprobarea unor proceduri de selectare și participare la instruiri a auditorilor pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul de modificare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 10/2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele şi obiectele fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase Remis spre consultare publică Sîrbu Magdalena,
Consultant principal,
Direcţia politici financiare
Proiectul de Ordin al MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal Remis spre consultare publică Iulia Țurcan,
Consultant principal,
• Secția impozite directe,
022 26 28 08,
iulia.turcan@mf.gov.md
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european Remis spre consultare publică Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Proiectul Hotărârii Guvernului nr.494/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul ordinului peivind aprobarea unor proceduri în vederea exercitării unor funcții ale Punctului Național de Contact pentru Control Inițierea elaborării proiectului Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 Adoptat Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcţia expertiză juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil Inițierea elaborării proiectului Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiect de ordin privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public Remis spre consultare publică Marina Gheorghiu,
Consultant principal,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 18,
marina.gheorghiu@mf.gov.md
Proiect de Ordin a ministerului finanțelor cu privire la modul de recepționare a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase Remis spre consultare publică Marcel Olari,
Şef secție,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 96,
marcel.olari@mf.gov.md
Proiectul de modificare a HG nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale Inițierea elaborării proiectului Iulia Țurcan,
Consultant principal,
• Secția impozite directe,
022 26 28 08,
iulia.turcan@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Marcel Olari,
Şef secție,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 96,
marcel.olari@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM Remis spre consultare publică Olesea Frișcu,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Marcel Olari,
Şef secție,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 96,
marcel.olari@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria