Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul OMF cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a regulei generale anti-abuz Remis spre consultare publică Pavel Dima,
Şef adjunct Direcţie generală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 98,
pavel.dima@sfs.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Remis spre consultare publică Ludmila Burduja,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 27 49,
ludmila.burduja@mf.gov.md
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021 Inițierea elaborării proiectului Șef direcție generală,
Direcția generală politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024 Remis spre consultare publică repetată Cristina Russu,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului Declarației "TBDSA 15" și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr.58 din 28.04.2015 Remis spre consultare publică Vitali Corsun,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
vitali.corsun@sfs.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024) Remis spre consultare publică Șef direcție generală,
Direcția generală politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.101/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG „Privind redistribuirea și repartizarea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 ” Remis spre consultare publică Tatiana Gherman,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 27 52,
tatiana.gherman1@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectului „Moldova drumuri III” și a proiectului „Moldova drumuri IV” Inițierea elaborării proiectului Dmitrii Nițuleac,
Șef direcție,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 27 34,
dmitrii.nituleac@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027 Inițierea elaborării proiectului Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin HG nr. 1286 din 30.11.2016 Inițierea elaborării proiectului Gheorghe Estrati ,
Inspector,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
gheorghe.estrati@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea unor HG pentru implementarea politicii bugetar- fiscale Remis spre consultare publică Iulia Melnic,
Șef direcție,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28.08.2017 Remis spre consultare publică Vitali Corsun,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
vitali.corsun@sfs.md
Proiectul HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile Inițierea elaborării proiectului Sandu Pantaz,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 32 82,
sandu.pantaz@sfs.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei) Remis spre consultare publică Vacarciuc Anna,
Consultant superior,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 27 61,
anna.vacarciuc@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la aprobarea formularului DAP24 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională conform capitolului 101 din Codul fiscal Inițierea elaborării proiectului Ana Covalciuc,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 95,
ana.covalciuc@sfs.md
Proiectul Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control privind modificarea Cerințelor tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020, Regulament, SIA Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
SFS, Direcția procedure control,
022 82 34 46,
Irina.Reahovscaia@sfs.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării programului „Credite pentru conservarea energiei” Remis spre consultare publică Olesea Gangur ,
Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Remis spre consultare publică Olesea Gangur ,
Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria