Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile admiterii spre tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulație mai mare de un an la Bursa de valori” Inițierea elaborării proiectului Olesea Frișcu,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice Inițierea elaborării proiectului Lucia Mătăsaru,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 25 70,
lucia.matasaru@mf.gov.md
Proiectului HG pentru modificarea HG nr. 49/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea locurilor de muncă Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale / acordurilor - cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale Remis spre consultare publică Alexandra Gariuc ,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr.118/2017 Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate” Inițierea elaborării proiectului Dorina Postu,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic Remis spre consultare publică Nicoleta Crăciun,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 80,
nicoleta.craciun@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea punctului 2(1) din HG nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului MF nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile” Inițierea elaborării proiectului Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.387 din 28 mai 2014 Aprobat

HG nr. 775/2018
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Direcţia politici financiare,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul legii cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară Aprobat

Legea nr. 209/2018
Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Aprobat

Legea nr. 227/2018
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Direcţia politici financiare,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative Aprobat

Legea nr. 23/2020
Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul de Lege privind fondurile de pensii facultative Aprobat

Legea nr. 198/2020
Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative Aprobat

Legea nr. 178/2020
Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative Aprobat

Legea nr. 189/2020
Marcel Olari,
Şef secție,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 96,
marcel.olari@mf.gov.md
Proiectul de modificare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 10/2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele şi obiectele fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase Aprobat

OMF nr. 3/2021
Sîrbu Magdalena,
Consultant principal,
Direcţia politici financiare
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative Aprobat

Legea nr. 97/2020
Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Aprobat

Aprobat prin HG nr. 105/2021
Dumitrița Boico,
Consultant superior,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital Remis spre consultare publică Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria