Strategie de dezvoltare a MFP

Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2023-2030 este un document strategic de dezvoltare a sistemului de management al finanţelor publice, care integrează cadrul existent strategic specific componentelor managementului finanţelor publice şi continuă lanţul logic al reformelor implementate sau iniţiate în ultima perioadă.

Strategia cuprinde toate etapele ciclului bugetar de care este responsabil Guvernul. În următorii opt ani, Strategia va constitui baza pentru continuarea progresului şi a modernizării în domeniul managementului finanţelor publice.

Gestionarea eficientă, prudentă, transparentă şi corectă a finanţelor publice, asigurarea stabilităţii bugetar-fiscale, alocarea resurselor financiare publice în strânsă corelare cu priorităţile de politici, precum şi accesarea asistenţei externe sunt instrumente importante pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Obiectivul general al Strategiei este de a spori eficiența, performanța și transparența finanțelor publice și de a contribui la îndeplinirea criteriilor fundamentale pentru aderarea la UE.

Reformele  finanțelor  publice vizează  îmbunătățirea cadrului  fiscal,  consolidarea  procesului  de  planificare,  execuție  și  raportare  a  finanțelor  publice,  creșterea colectării veniturilor, consolidarea sistemului  de  achiziții  publice  și  îmbunătățirea  controlului  intern  prin  creșterea  transparenței  și  a  responsabilității,  sunt  identificate  ca  unul  dintre  obiectivele  cheie  ale  Guvernului,  care  urmează  să  asigure  o  creștere  economică  accelerată  și  durabilă,  un  nivel  de  trai  mai  ridicat  și  o  calitate  mai  bună  a  vieții  cetățenilor.

Îmbunătăţirea managementului finanţelor publice reprezintă una dintre cele mai stringente priorităţi ale Guvernului în procesul de aderare la UE. Strategia va servi ca punct de referinţă pentru angajamentul Republicii Moldova de a asigura o bună guvernanţă şi o bună gestiune financiară.