Informaţii privind controalele efectuate în cadrul MF

Informaţii privind controalele efectuate în cadrul MF

Rapoartele de audit ale Curții de Conturi
   
2021

 

Hotărârea nr. 31 din 28 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2020

Hotărârea nr. 30 din 28 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020

Hotărârea nr. 23 din 10 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2020

2020

 

Hotărârea nr. 36 din 24 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019 

Hotărârea nr. 38 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019 

Hotărârea nr. 39 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019

Hotărârea nr. 40 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit, în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator

Hotărârea nr.42 din 26 august 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019

Hotărârea nr. 43 din 26 august 2020 cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2019

2019

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 45 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018 

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 44 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018

Hotărârea Curții de Conturi nr. 33 din 25 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2018

2018

Hotărârea Curții de Conturi nr. 18 din 14.05.2018 cu privire la Raportul de audit al performanței ,,Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”

Hotărârea Curții de Conturi nr. 24 din 28.05.2018 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017

Hotărârea Curții de Conturi nr. 25 din 28.05.2018 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017

Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 01.08.2018 privind aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiate la 31 decembrie 2017

   
Informații privind executarea cerințelor/recomandărilor Curții de Conturi
   
2020

 

Informație privind executarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 36/2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019

Informație privind executarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 38/2020 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019

Informație privind executarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 39/2020 cu privire la Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019 

Informație privind executarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 40/2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit, în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator

Informația privind implementarea cerințelor/recomandărilor din HCC nr. 42/2020  cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019

Informația privind implementarea cerințelor/recomandărilor din HCC nr. 43/2020  cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2019

2019

Informație privind executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 33 din 25 aprilie 2019 ,,Cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanţelor încheiate la 31 decembrie 2018”

Informație privind executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 44 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018

Informație privind executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 45 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018

2018

Informație privind executarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr. 18 din 14.05.2018 cu privire la Raportul de audit al performanței ,,Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor

Informație privind executarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.24 din 28.05.2018 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017

Informație privind executarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr. 25 din 28.05.2018 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017

Informația privind implementarea cerințelor/recomandărilor din HCC nr. 60/2018 privind aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiate la 31decembrie 2017