Cooperare Regională (transfrontalieră și transnațională)

Cooperare Regională (transfrontalieră și transnațională)

Obiectivul cooperării transfrontaliere și transnaționale este promovarea dezvoltării teritoriale, economice și sociale armonioase prin abordări comune și focusarea pe sinergii financiare și de politici.

În cadrul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională (PCTT) sunt promovate parteneriate echilibrate, în care țările membre ale UE și țările partenere sunt pe picior egal în luarea deciziilor și alocarea de fonduri. 

PCTT sunt finanțate din 3 fonduri: ENI/NDICI, IPA și ERDF (fonduri Interreg). Resursele financiare din aceste fonduri sunt alocate sub formă de grant beneficiarilor din țările participante la programe, propunerile de proiecte ale cărora au fost selectate pentru finanțare și care sunt capabili să asigure un anumit procent de cofinanțare. 

Beneficiarii eligibili ai PCTT sunt autoritățile publice centrale și locale, Agențiile de Dezvoltare Regională, asociațiile obștești, camerele de comerț și industrie, instituțiile publice.

Republica Moldova este eligibilă pentru participare în cadrul a 3 PCTT cofinanțate de Uniunea Europeană:

 1. Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 (https://ro-md.net/ro/)
 2. Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 (https://blacksea-cbc.net/)
 3. Interreg Programul Regiunii Dunărea Interreg 2021-2027 (https://www.interreg-danube.eu/)

Potrivit predeverilor Hotărîrii Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană”, Autoritatea Națională de Management pentru PCTT este Ministerul Finanțelor (Direcția integrare europeană și cooperare transfrontalieră), care asigură buna implementare a Programelor pe teritoriul Republicii Moldova cu suportul Oficiului pentru Coordonarea Programelor (I.P. OGPAE).

Interreg NEXT 2021-2027

 

ProgramulObiectivele
specifice
Buget (grant UE)Data lansării apelurilorBugetul pentru apeluriȚări participante

Interreg NEXT 2021-2027

Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova

(https://ro-md.net/ro/)

 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme;
 • Creșterea protecției și conservării biodiversității naturii și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.
 • Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin încurajarea rezilienței pentru educație și formare la distanță și online;
 • Asigurarea accesului egal la asistența medicală și încurajarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenței primare, și promovarea tranziției de la asistența instituțională la cea bazată pe familie și comunitate;
 • Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.
 • Consolidarea unei administrații publice eficiente prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special, în vederea rezolvării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră
 • Gestionarea trecerii frontierei și managementul mobilității și migrației

77,3 mil. EUR

 

cofinanțare minimă 10%.

Apel în curs până la 8 decembrie 2023

40,0 mil. EUR

România

Republica Moldova

 

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

(https://blacksea-cbc.net/)

 • Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, a rezilienței, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme
 • Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare

65,0 mil. EUR

 

cofinanțare minimă 10%.

Primul apel 31.03.2023-04.07.2023

Primul apel de propuneri – 35,4 mil. EUR

România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Georgia, Republica Moldova

 

Programul Regiunii Dunărea

(https://www.interreg-danube.eu)

 • Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și asimilarea tehnologiilor avansate
 • Dezvoltarea competențelor în domeniul specializării inteligente, tranziției industriale și antreprenoriatului
 • Promovarea energiei regenerabile
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme;
 • Promovarea accesului la apă și gestionarea durabilă a apei
 • Creșterea protecției și conservării biodiversității naturii și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.
 • Îmbunătățirea eficacității și caracterul incluziv al piețelor forței de muncă și accesul la locuri de muncă de calitate
 • Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație
 • Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.
 • Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate de a pune în aplicare prevederile strategiilor macroregionale și din domeniul maritim.

215,0 mil. EUR

 

cofinanțare minimă 20%.

Primul apel lansat în septembrie 2022.

 

 

Primul apel de propuneri – 91,8 mil. EUR

Republica Moldova, România, Austria Republica Cehă, Germania, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Muntenegru

 

ENI CBC 2014-2020

 

ProgramulObiectivele specificeBuget (grant UE)Informații  aferente apelurilorȚări participanteTotal proiecte (la 31.12.2022)

ENI CBC 2014-2020  (Finalizarea perioadei de implementare - 31.12.2023)

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova
(https://ro-md.net/ro/)

Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare;

•Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric;

Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor şi sistemelor comune de transport;

Provocări comune în domeniul siguranței și securități

81 mil. EUR din fondurile ENI

cofinanțare minimă 10%.

Primul apel – 08.05.2018

Al doilea apel – 21.05.2018

România

Republica Moldova

Contractate – 84.
În implementare 29  (din care 4 proiecte mari de infrastructură). Finalizate – 52 Reziliate – 3

 

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre

(https://blacksea-cbc.net/)

Promovarea afacerilor și a antreprenorialului în Bazinul Mării Negre;

Promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor maritime în Bazinul Mării Negre

49 mil. EUR  din fondurile ENI și IPA

cofinanțare minimă 8%.

Primul apel – 31.01.2017

Al doilea apel – 01.10.2018

Republica Moldova
România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Armenia Ucraina, Georgia

Contractate – 11.
Finalizate – 11.
Contractate – 16.
În implementare – 3
Finalizate – 13.

 

Programul Transnațional Dunărea

(https://www.interreg-danube.eu)

Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării 

Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării 

Conectivitatea în Regiunea Dunării 

Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului si activităților acestora

231,9 mil. EUR din fondurile ENI, IPA și ERDF

cofinanțare minimă 15%

Primul apel - 23.09.2015

Al doilea apel – 09.05.2017

Al treilea apel – 18.05.2020

 

 

Republica Moldova, România, Austria Republica Cehă, Germania, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Muntenegru

RM nu a participat 
Contractate – 7.
Finalizate – 7

 

 

Sesiuni de informare pentru programul Interreg NEXT România – Republica Moldova: Bălți – 25 mai, Chișinău – 30 mai

Interreg NEXT: Forum de parteneriat la Chișinău

Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova: peste 85 de milioane de euro pentru comunitățile din zona de frontieră

Sunt deschise înscrierile pentru Republica Moldova la atelierul de pregătire a proiectelor în cadrul Programului Interreg Bazinul Mării Negre

Evenimentul de lansare a programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027

Newsletter-ul lunii aprilie 2023, elaborat de către Secretariatului Tehnic Comun, cu noutăți legate de implementarea Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 

A început numărătoarea inversă până la lansarea primului apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, co-finanțat de către Uniunea Europeană

Lansarea oficială a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 co-finanțat de Uniunea Europeană

12 proiecte ale coordonatorilor ariilor prioritare din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării au fost aprobate

Interreg NEXT România-Republica Moldova: Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare

Valorificarea economiilor programului în sprijinul beneficiarilor Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Comitetul Comun de Monitorizare a POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 a decis în favoarea beneficiarilor din Republica Moldova și Ucraina

77 mil. euro pentru cooperarea transfrontalieră dintre România și Republica Moldova

Programul Regiunii Dunărea 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană

Instruire pentru membrii Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 a prezentat, la Chișinău, aspectele cheie ale noului program și ale primului apel de propuneri de proiecte

Invitație de participare la sesiunea de informare organizată de Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 lansează consultări publice

Programul Regiunii Dunărea 2021-2027 lansează primul apel de propuneri de proiecte (29.09.2022 - 21.11.2022)

Secretariatul Tehnic Comun al Programului operațional comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, care activează în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est, Constanța, România, a lansat concursul privind ocuparea a trei funcții vacante de manager de proiect (perioadă nedeterminată)

Reprezentanții Republicii Moldova în organele decizionale și consultative de coordonare a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională au fost instruiți

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 lansează apelul suplimentar de propuneri de proiecte pentru partenerii din Republica Moldova și Ucraina

Invitație de participare la ultima rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

Invitație de expunere a interesului de participare la a doua rundă de consultare pentru pregătirea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021-2027

Ministerul Finanțelor invită părțile interesate să participe la a treia rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 a stabilit viitoarele domenii de finanțare

Ministerul Finanțelor a convocat ședința GNL pentru coordonarea implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră şi Transnaţională  

Suportul Uniunii Europene pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră

Alte două proiecte bazate pe parteneriate transfrontaliere, finanţate din fonduri europene

Condiţii mai bune în spitale datorită cooperării transfrontaliere

Atelier de lucru: Realizări, provocări şi perspective în implementarea proiectelor din cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020

Ministerul Finanțelor a participat în cadrul prezentării Regulamentului Interreg al UE

Apel de expunere a intenției de participare în cadrul focus-grupurilor aferente Programului Operațional România-Republica Moldova 2021-2027

Invitație de participare la cea de-a doua rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Ministerul Finanțelor lansează a doua rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Dunărea 2021-2027

Ministerul Finanțelor a organizat prima rundă de consultări publice la nivel național pentru Programul Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Invitație la consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Sesiune de instruire pentru beneficiari și controlori în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Sesiune de instruire pentru controlori în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Catalogul proiectelor implementate în cadrul Programului Teritorial de Cooperare a Parteneriatului Estic, co-finanțate de Comisia Europeană și Ministerul Federal de Cooperare și Dezvoltare Economică al Germaniei

A fost lansată etapa II a celui de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

Importanța și realizările programelor transfrontaliere au fost prezentate în cadrul Zilelor Cooperării Europene

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Transnațional Dunărea (DTP) 2014 – 2020 s-a reunit la Chișinău

4 proiecte mari de infrastructură, în valoare de 24,2 milioane euro (grant), au fost contractate prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

Conferință de bilanț: Încheierea Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina 2007-2013 în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC)

Sesiune de instruire pentru controlori organizată în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”

A fost extins termenul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul celui de-al 2-lea Apel de propuneri din Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

A fost lansat cel de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

Grupul Național de Lucru pentru coordonarea implementării Programelor Transfrontaliere și Transnaționale s-a întrunit astăzi în ședință

Comisia Europeană a aprobat proiectele mari de infrastructură propuse spre finanțare prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

Comitetul Comun de Monitorizare și Decizie al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) s-a reunit la Chișinău

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 s-a reunit la Chișinău

A fost publicată instrucțiunea pentru beneficiarii celui de-al 2-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

A fost lansat al 2-lea Apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

Conferință de bilanț: Încheierea Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013