Conferință de bilanț: Încheierea Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina 2007-2013 în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC)

Lun, 17/06/2019 - 13:45 |

Joi, 13 iunie curent, la Kiev, Ucraina a avut loc Conferința finală a Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina 2007-2013 în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC), în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul Programului, cele mai importante rezultate și provocări întâmpinate pe parcursul implementării Programului. Au fost remarcate parteneriatele create în cadrul celor 16 proiecte implementate  în valoare totală de 3,8 mil. euro, dintre care 3,3 mil. euro finanțate de către Comisia Europeană și 0,5 mil. euro cofinanțarea asigurată de beneficiari. Republica Moldova a avut calitate de partener lider în 12 din cele 16 proiecte.

Astfel, au fost remarcate rezultate tangibile obținute în domeniul cultural, educațional, sportului, în gestionarea deșeurilor, turismului rural, îmbunătățirea condițiilor de viață etc.

Experți din cadrul Autorității de Management, ai Secretariatului Tehnic Comun, dar și reprezentanți ai beneficiarilor au vorbit despre proiectele de succes implementate în cadrul Programului și despre impactul acestora asupra comunităților din zonele de graniță. Totodată, evenimentul a oferit un cadru prielnic reprezentanților structurilor implicate de a discuta despre lecțiile învățate în perioada implementării și de a găsi soluții la provocările noilor programe de cooperare transfrontalieră.

La eveniment au participat beneficiari de finanțare, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale din ambele țări, reprezentanți ai Comisiei Europene, alți factori interesați și mass-media.

Prezentarea ce înglobează rezultatele Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina 2007-2013 în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) poate fi accesată aici.