Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 lansează apelul suplimentar de propuneri de proiecte pentru partenerii din Republica Moldova și Ucraina

Jo, 27/01/2022 - 12:45 |

La 26 ianuarie 2022, Autoritatea de Management a Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 (PTD) a lansat apelul suplimentar de propuneri de proiecte pentru partenerii din Republica Moldova și Ucraina, în cadrul căruia vor fi selectate și implementate câte 3 proiecte transnaționale în fiecare țară în perioada martie 2022 - iunie 2023. 

Obiectivele urmărite prin implementarea acestor proiecte constau în sprijinirea cooperării sporite a administrațiilor publice la nivel național, regional și local, precum și creșterea capacității instituționale a părților interesate din țările Instrumentului European de Vecinătate (IEV) în a dezvolta și implementa proiecte transnaționale în Regiunea Dunării în domeniile tematice ale Programului Transnațional Dunărea 2021-2027. Acest apel se va concentra pe Obiectivul specific 4.1 Îmbunătățirea capacităților instituționale de abordare a provocărilor majore ale societății.

Bugetul maxim alocat din fondul IEV pentru Republica Moldova în acest apel este de 2,33 milioane Euro. Nu este stabilit un buget maxim per partener de proiect, bugetul trebuie să fie justificat de activitățile propuse în cadrul proiectului.

Fiecare proiect transnațional va include cel puțin 2 parteneri de proiect, dintre care partenerul lider va fi dintr-un stat membru al UE din zona programului DTP și unul din Republica Moldova. În plus, parteneriatul poate include până la 2 parteneri din țările finanțate prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și până la 4 parteneri din Republica Moldova. Numărul maxim de parteneri într-un proiect poate include 3 parteneri FEDR și 5 parteneri IEV.

De notat, că în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul Programului Transnațional Dunărea nu se acordă pre-finanțare, ceea ce înseamnă că partenerii de proiect trebuie să dispună de resurse financiare proprii pentru finanțarea activităților de proiect în primele luni. Partenerii de proiect contribuie cu 15% co-finanțare din costul total al proiectului.

Partenerii din Republica Moldova pot depune propuneri de proiecte în cadrul apelului suplimentar în perioada 26 ianuarie - 10 martie 2022. Formularul completat al propunerii de proiect se va depune la Secretariatul Comun al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 prin intermediul sistemului electronic de monitorizare a programului (eMS) până la ora 15:00, ora Europei Centrale, pe 10 martie 2022. Entitățile eligibile pentru participare în acest apel sunt instituții publice/autorități locale, regionale, naționale, organizații non-profit, organizații internaționale,  etc.

Ministerul Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională de Management pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională, încurajează părțile interesate din Republica Moldova să elaboreze și să depună propuneri de proiecte în cadrul acestui apel suplimentar. Colaborarea în cadrul unui proiect transnațional oferă oportunități unice de învățare și dezvoltare a capacităților prin implementarea de activități în comun cu parteneri din interiorul și din exteriorul țării.

Detalii despre apelul lansat le găsiți la: https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/eni-call-for-proposals-2022 

Notă: Programul Transnațional Dunărea 2014–2020 are un buget total de 262.989.835,60 EUR, inclusiv 5 mil. EUR alocate din fondurile Instrumentului European de Vecinătate (IEV) pentru Republica Moldova. La program participă 14 țări: Austria, Bosnia si Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Romania, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova, și Ucraina; cofinanțarea minimă este de 15%.