Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 a stabilit viitoarele domenii de finanțare

Mie, 14/07/2021 - 16:47 |

Marți, 13 iulie curent, Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova s-a reunit on-line pentru a stabili obiectivele de politică ce urmează a primi finanțare în perioada 2021-2027.

Ca urmare a analizei situației din aria eligilă a viitorului program de cooperare și a consultărilor derulate cu structurile partenere, precum și cu beneficiarii Programului, Comitetul Comun de Programare a decis selectarea următoarelor obiective dintre cele stabilite de Comisia Europeană pentru ciclul bugetar 2021-2027:

  • Obiectivul de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon
  • Obiectivul de politică 4 - O Europă mai socială și mai incluzivă
  • Obiectivul specific Interreg 1 - O mai bună guvernanță în materie de cooperare
  • Obiectivul specific Interreg 2 - Sporirea siguranței și securității Europei

În perioada următoare se va continua procesul de elaborare a programului de cooperare, într-un ritm susținut, care să permită depunerea programului la Comisia Europeană la începutul anului 2022.

* * *

Comitetul Comun de Programare reunește reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și alte organizații din cele două state partenere și este principalul decident cu privire la obiectivele de politică ce urmează a primi finanțare prin viitorul program.

Mai multe informații privind procesul de elaborare a Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova aferent perioadei 2021-2027 sunt disponibile pe site-ul www.ro-md.net/ro

 

Sursa: www.ro-md.net/ro