Reprezentanții Republicii Moldova în organele decizionale și consultative de coordonare a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională au fost instruiți

Lun, 07/02/2022 - 14:34 |

În perioada 3-4 februarie 2022, Ministerul Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională (AN) pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională (PCTT), în colaborare cu Proiectul de asistență tehnică pentru implementarea PCTT (TESIM) al Uniunii Europene, au organizat instruirea privind coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, implementate pe teritoriul Republicii Moldova. 

Scopul instruirii a constat în dezvoltarea capacităților membrilor Grupului național de lucru și reprezentanților Republicii Moldova în Comitetele Comune de Monitorizare și de Programare în coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională la care Republica Moldova este parte.

Totodată, instruirea a urmărit și scopul îmbunătățirii comunicării între entitățile care formează sistemul național de management și control pentru PCTT în vederea eficientizării procesului de coordonare a implementării PCTT pe teritoriul Republicii Moldova.

La sesiunile de instruire on-line au participat reprezentanții AN și ai Punctului Național de Contact pentru Control, membrii Grupului de Auditori, membrii Grupului național de lucru instituit în baza Dispoziției Guvernului nr. 9-d din 12.01.2022, reprezentanții Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, membrii Comitetelor Comune de Monitorizare și de Programare ale PCTT din partea Republicii Moldova. 

Experții TESIM au prezentat participanților informații referitoare la cadrul legal și aspectele de guvernare în programele de cooperare transfrontalieră finanțate din fondul Instrumentului European de Vecinătate (ENI CBC), precum și aspecte referitoare la situația actuală a programelor curente prin prisma  provocărilor existente.

În cadrul instruirii accentul a fost pus pe cadrul strategic și implicațiile practice ale Programelor Interreg NEXT 2021-2027, care acum sunt la o etapă avansată de programare. De un interes sporit s-a bucurat analiza comparativă a  caracteristicilor programelor actuale și viitoare, în care s-a explicat care din elementele programelor actuale vor fi preluate în programele 2021-2027 și la care se va renunța. Subiectul integrării programelor Interreg NEXT 2021-2027 în strategiile macro regionale și de Bazin Maritim, care vizează Republica Moldova, de asemenea  a prezentat un interes sporit. Concomitent participanți au beneficiat de prezentarea șefului Secretariatului Comun al Programului Regiunii Dunării 2021-2027, care s-a referit la conținutul tematic al viitorului program și la legătura acestuia cu Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, dar și măsurile de simplificare a procedurilor de accesare a fondurilor prin intermediul apelurilor lansate de Programul Regiunii Dunărea 2021-2027.