Valorificarea economiilor programului în sprijinul beneficiarilor Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Marți, 31/01/2023 - 16:58 |

Vineri, 27 ianuarie 2023, Comitetul Comun de Monitorizare al Programului România - Republica Moldova 2014-2020 s-a reunit pentru a decide modul optim de utilizare a fondurilor rămase disponibile din bugetul programului, pentru a sprijini proiectele în proces de implementare.

În baza Regulamentului UE 2192/2022, care prevede măsuri de facilitare a utilizării fondurilor alocate programelor de cooperare afectate de agresiunea rusă din Ucraina, Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației din România) a propus mai multe măsuri, care au fost agreate de delegațiile celor două state participante, pentru a valorifica economiile rămase din bugetul Programului România - Republica Moldova.

Astfel, toate proiectele implementate în cadrul programului (SOFT, HARD, LIP) vor putea să -și reducă valoarea cofinanțării proprii, în limita economiilor realizate la nivelul proiectului.

De asemenea, din economiile realizate la nivelul programului, de aproximativ 4,9 milioane de euro (economii din implementarea proiectelor, rezilieri), va fi acordată o finanțare suplimentară proiectelor SOFT cu componentă de infrastructură și HARD, a căror implementare decurge conform termenilor contractuali și pentru care s-a constatat un risc scăzut în ceea ce privește atingerea obiectivelor. Pe măsură ce alte proiecte își vor remedia calendarul de implementare, astfel încât să se încadreze în termenele maxime pentru eligibilitatea cheltuielilor, acestea vor putea beneficia, la rândul lor, de un sprijin financiar suplimentar din partea programului. În situația în care, în urma implementării acestei măsuri, vor rămâne în continuare disponibile fonduri, acestea vor fi avute în vedere pentru alte inițiative (de exemplu, pentru sprijinirea acțiunilor privind migrația determinată de războiul din Ucraina).

Pentru implementarea măsurilor menționate, Autoritatea de Management va încheia acte adiționale cu liderii de proiect.