Documente strategice

Documente strategice

Strategii privind cooperarea pentru dezvoltare pentru Republica Moldova 

Uniunea Europeană 
Programul Indicativ Multianual 2021-2027

Strategia europeană comună de cooperare pentru dezvoltare pentru RM (actualizat în 2018)

Cadrul Unic de Asistență ale UE pentru RM (2017-2020)

Foaia de parcurs a UE pentru angajamentul cu societatea civilă în RM 2018-2020

Republica Cehă
Program bilateral de dezvoltare și cooperare al Republicii Cehe pentru Republica Moldova (2018-2023)

Republica Estonia 
Strategia de țară pentru cooperarea pentru dezvoltare a Estoniei și Republicii Moldova 2021–2024

Regatul Suediei
Strategiei pentru cooperarea de reformă a Regatului Suediei cu Europa de Est 2021-2027

Strategia de rezultate pentru cooperarea reformei Suediei cu Europa de Est, Balcanii de Vest și Turcia 2014-2020

Confederația Elvețiană
Strategia de Cooperare a Elveției în Republica Moldova 2018-2021

Republica Federală Germania
Strategia de reformă BMZ 2030

Republica Austria
Strategia cadru de cooperare pentru dezvoltare a Austriei cu țările Parteneriatului Estic al UE 2022-2024

Strategia de cooperare a Austriei cu Republica Moldova pentru anii 2016-2020

Statele Unite ale Americii
Strategia de asistență a Biroului de Cooperare Militară, pentru anii 2020-2021

Strategia de asistență a Biroului de Cooperare Militară, pentru anii 2016-2020 

Strategia de cooperare pentru dezvoltare a țării USAID pentru Republica Moldova 2020-2025

Banca Mondială
Strategia Băncii Mondiale de parteneriat cu Republica Moldova 2018-2021

Organizația Națiunilor Unite
Programul de țară Fondul Națiunilor Unite pentru Populație Republica Moldova 2023-2027

Cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al Națiunilor Unite cu Republica Moldova 2023-2027

Cadrul de Parteneriat ONU-Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Strategia BERD de parteneriat cu Republica Moldova 2017-2022

Acorduri cadru care stabilesc principiile bilaterale în domeniul cooperării pentru dezvoltare cu Republica Moldova

Acordul între Guvernul RM și Guvernul Republicii Franceze privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în RM, semnat la Chișinău la 15 iunie 2022

Acordul-cadru dintre Guvernul RM şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, ratificat prin Legea nr.426/2006, în vigoare din iunie 2012 

Acordul-cadru dintre RM și Banca Europeană pentru Investiții privind activitatea BEI în Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 19-XVI/2007 

Legea nr. 207-XIII/1994 cu privire la statutul, imunitatea, privilegiile şi facilităţile acordate BERD în Republica Moldova

Acordul dintre Guvernul SUA și Guvernul RM cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenței, semnat la Chișinău la 21 martie 1994

Acordul dintre RM şi Suedia privind termenele şi condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 222/2018, în vigoare din 2 aprilie 2019

Acordul dintre Guvernul RM şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 9/2013

Acordul-tip de asistență tehnică dintre Guvernul RM și PNUD, semnat la 2 octombrie 1992

Acordul dintre Guvernul RM şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 58/2015

Acordul dintre Guvernul RM şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, ratificat prin Legea nr. 789/2001, în vigoare din 30 ianuarie 2002

Acordul dintre Guvernul RM şi Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperare de dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 283/2008, în vigoare din 1 aprilie 2009

Acordul dintre Guvernul RM și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, ratificat prin Legea nr. 317/2013, în vigoare din 24 ianuarie 2014

Acordul dintre Guvernul RM şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea tehnică, ratificat prin Legea nr. 56/2004, în vigoare din 1 aprilie 2004

Protocolul de cooperare dintre Guvernul RM și Guvernul Republicii Turcia privind termenele și condițiile generale pentru dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 112/2015, în vigoare din 18 noiembrie 2016

Acord între Guvernul RM și Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică, ratificat prin Legea nr. 225-XVI/2008

Acordul dintre Guvernul RM şi Guvernul Principatului Liechtenstein privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, ratificat prin Legea nr. 312/2007, în vigoare din 17 martie 2008

Asistența bilaterală a Uniunii Europene pentru Republica Moldova  

Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a Instrumentului European de Vecinătate  

Regulamentul (UE) 2021/947  Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - „Europa globală” 
 
Document de lucru al serviciilor - Recuperare, reziliență și reformă: prioritățile Parteneriatului estic post-2020, Bruxelles 

Programe Anuale de Acțiuni cu Uniunea Europeană
 
2022

Decizia Comisiei Europene din 16.12.2022 privind finanțarea Planului Anual de Acțiuni 2022 pentru Republica Moldova 

2021

Decizia Comisiei UE din 27.4.2022 privind finanțarea măsurii individuale pentru 2021 pentru Republica Moldova 

2020

Decizia Comisiei UE din 15.12.2020 privind Programul Anual de Acțiuni 2020 pentru Republica Moldova a fi finanțat din bugetul UE

Decizia Comisiei UE din 9.7.2020 privind Programul Anual de Acțiuni 2020 pentru Republica Moldova a fi finanțat din bugetul UE

2019

Decizia Comisiei UE din 17.10.2019 privind Programul Anual de Acțiuni 2019 pentru Republica Moldova

2018

Decizia Comisiei UE din 5.12.2018 de punere în aplicare privind modificarea Deciziei de punere în aplicare din 8.11.2017 privind Programul Anual de Acțiuni 2017 pentru Republica Moldova a fi finanțat din bugetul UE

2017

Programul Anual de Acțiuni 2017 pentru Republica Moldova finanțat de către UE

 

Alte documente relevante 

Planul de Răspuns și Recuperare COVID-19 al ONU Moldova 

Cartografierea donatorilor în Republica Moldova, 2020