Atelier de lucru: Realizări, provocări şi perspective în implementarea proiectelor din cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020

Atelier de lucru: Realizări, provocări şi perspective în implementarea proiectelor din cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020

La data de 1 iulie curent,  I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă (OGPAE), a organizat un atelier de lucru în scopul identificării impedimentelor şi evaluării necesităţilor beneficiarilor/partenerilor în procesul de implementare a proiectelor din cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020. La întrunire au participat circa 30 de persoane.

Prezentă la eveniment, Gabriela Cuneva, secretar de stat al Ministerului Finanţelor, a salutat organizarea primei şedinţe sub egida OGPAE, exprimându-şi speranţa că participarea ţării noastre în Programul Transnaţional Dunărea va fi mai largă şi mai activă. 

„Programul aflat în derulare întruneşte participanţi din nouă ţări membre ale Uniunii Europene şi alte cinci state din afara comunităţii europene, printre care şi Republica Moldova. Reprezentanţii ţării noastre au participat până în prezent la trei apeluri de proiecte, în două dintre care au calitatea de parteneri de proiecte”, a specificat Gabriela Cuneva.

În cadrul evenimentului, Diana Grosu-Axenti, director adjunct al OGPAE, a efectuat o prezentare amplă a misiunii, funcţiilor şi domeniilor de competenţă ale OGPAE – structură creată în mai 2020 de Ministerul Finanţelor, cu scopul de a oferi suportul necesar autorităților/instituţiilor publice, beneficiarilor/partenerilor de proiecte din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională. 

Participanţii la şedinţă au avut ocazia să pună în discuţie principalele realizări obţinute până în prezent, precum şi provocările întâmpinate în derularea proiectelor în domenii precum protecţia mediului, cultură, conectivitate şi responsabilitate energetică, buna guvernare, inovare şi responsabilitate socială. 

În context, reprezentanţii OGPAE au prezentat rezultatele unei evaluări efectuate recent în baza chestionarelor completate de beneficiarii/partenerii de proiecte cu privire la necesităţile existente. Astfel, principalele necesităţi invocate de aceștia se referă la asistenţa privind aplicarea legislaţiei naţionale în domeniul gestionării fondurilor, clarificarea unor proceduri administrative, modalităţi de raportare a anumitor activităţi, audit ș.a.   

În cadrul evenimentului s-a convenit asupra efectuării unor şedinţe axate pe instruirea beneficiarilor pentru a depăşi dificultăţile cu care se confruntă şi realizării unui schimb de experienţă şi bune practici între aceştia.

Totodată, Ministerul Finanțelor în calitate de Autoritatea Națională responsabilă pentru coordonarea şi buna implementare a Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională la nivel național a prezentat aspectele cu privire la viitorul Program Transnaţional Dunărea 2021-2027, axându-se în special asupra termenilor și Obiectivelor de Politică/Obiectivelor Specifice propuse de viitorul Program. 

Menţionăm că, Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 susţine finanţarea proiectelor implementate de un parteneriat transnaţional extins şi care au ca obiectiv îmbunătăţirea politicilor publice şi a cooperării instituţionale. Cele 24 de proiecte aflate în proces de implementare în Republica Moldova au o valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de euro, fonduri oferite de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate