Invitație de participare la cea de-a doua rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Marți, 23/03/2021 - 16:24 |

Ministerul Finanțelor invită părțile interesate din Republica Moldova (autorități/instituții publice, agenții de dezvoltare regională, asociații obștești și alte părți interesate) la cea de-a doua rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027.

A doua rundă de consultări are scopul să colecteze:

· contribuții cu privire la potențialele activități specifice care urmează să fie promovate și finanțate în cadrul viitorului program;

· idei de proiecte de importanță strategică în cadrul celor 3 domenii tematice selectate pentru finanțare conform Obiectivelor de Politici selectate - PO1 și PO 2.

Contribuțiile vor fi colectate prin intermediul a două chestionare elaborate pentru fiecare din cele 2 obiective de politici selectate în cadrul primei runde de consultări (a se vedea nota de mai jos), luând în considerare domeniile de acțiune expuse ca priorități principale în strategiile bazinelor maritime sau macro-regionale relevante care acoperă și aria Programului Bazinul Mării Negre (Agenda Maritimă Comună, Strategia UE pentru Regiunea Dunării și Agenda Strategică și de Inovare a Mării Negre).

Părțile interesate sunt rugate să completeze unul din chestionarele menționate mai jos, în funcție de domeniul de expertiză deținut, până la 9 aprilie 2021, accesând unul din următoarele link-uri:

Questionnaire for PO1

Questionnaire for PO2

Completarea chestionarului poate dura aproximativ 15 minute.

Chestionarele date, dar și mai multe informații despre procesul de programare a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, pot fi accesate la link-ul https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/second-round-of-consultation-for-the-preparation-of-the-interreg-next-black-sea-basin-programme/.

NOTĂ:
PO1: Europa mai inteligentă și vecinătatea ei

PO2: Europa mai ecologică, cu emisii reduse de carbon și vecinătatea ei