A fost lansat al 2-lea Apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

ANUNȚ

Suma indicativă a fondurilor Instrumentului European de Vecinătate (ENI) disponibile pentru cel de-al 2-lea Apel de propuneri este cca 24,5 mil. EUR (grant).

Rata de cofinanțare va fi de cel puțin 8% din suma totală a costurilor eligibile a Proiectului, calculată per bugetul Partenerului/Partenerului Lider din Proiect.

Structurile ce pot aplica pentru finanțarea propunerilor de proiecte sunt: organizațiile non-profit, autoritățile publice locale, cât și alte structuri/instituții ce se conduc de legislația/dreptul public, după caz.

Propunerile de proiecte trebuie să fie aliniate la obiectivele,  priorităţile și rezultatele scontate ale Programului:

     Obiectiv generalObiective specificePrioritățiRezultate scontate

Îmbunătățirea bunăstării populației din regiunea bazinului Mării Negre, prin asigurarea unei creșteri durabile, cât și protecției mediului înconjurător

1. Promovarea dezvoltării sectorului de afaceri și antreprenoriat în regiunea bazinului Mării Negre

  1.1 Promovarea în comun a afacerilor şi a antreprenoriatului în domeniile turismului şi culturii

1.1. Oportunități comerciale transfrontaliere sporite în sectorul cultural și turistic, în regiunea bazinului Mării Negre

  1.2 Sporirea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi a altor sectoare conexe

1.2.  Intensificarea relațiilor de cooperare transfrontalieră în domeniul comerțului, cât și modernizarea sectorului agricol și a altor sectoare conexe din regiunea bazinului Mării Negre

 

 2. Promovarea cordonării activităților comune de protecție a mediului și reducerea deșeurilor marine în regiunea bazinului Mării Negre

  2.1 Îmbunătăţirea monitorizării în comun a mediului

2.1. Îmbunătățirea disponibilității datelor și informațiilor (mediul transfrontalier) de monitorizare a mediului din regiunea bazinului Mării Negre

  2.2 Promovarea şi sensibilizarea acţiunilor comune privind reducerea deşeurilor marine şi a celor din râuri

2.2. Sporirea nivelului de conștientizare a populației cu privire la provocările legate de mediu, cât și bunele practici de gestionare a deșeurilor legate de deșeurile marine și a celor din râurile, din regiunea bazinului Mării Negre

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 31 ianuarie 2019, iar mai multe informaţii privind cel de-al 2-lea Apel de propuneri de proiecte pot fi accesate la următorul link: https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/the-second-call-for-proposals-of-the-joint-operational-programme-black-sea-basin-2014-2020-is-open-starting-with-1-october-2018/.

Ţările eligibile pentru participare la apel sunt: Republica Moldova, România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Georgia, Armenia.

Perioada: 
Marți, 2 Octombrie, 2018 - 10:30

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda