Ministerul Finanțelor a organizat prima rundă de consultări publice la nivel național pentru Programul Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Vin, 05/02/2021 - 17:24 |

La 04 februarie 2021, Ministerul Finanțelor, de comun cu Autoritatea de Management a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027 și experții TESIM (Proiectul de Suport Tehnic pentru implementarea și gestionarea programelor ENI CBC), au  organizat prima rundă de consultări publice la nivel național ca parte a procesului de programare a Programului menționat. La eveniment au participat circa 70 de invitați - reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, agențiilor de dezvoltare regională, asociațiilor obștești, instituțiilor publice, instituțiilor de cercetare și învățământ, ai mediului academic.

Scopul sesiunii on-line din cadrul primei runde de consultări publice la nivel național a constat în colectarea suplimentară a informaților calitative despre necesitățile Republicii Moldova în raport cu Obiectivele de Politici (PO) și Obiectivele Specifice Interreg (ISO) provizoriu considerate ca fiind relevante pentru includere în Documentul de program, în vederea obținerii finanțării nerambursabile în perioada 2021-2027 din fondurile Uniunii Europene.

În cadrul evenimentului reprezentanții Autorității Naționale pentru coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională (Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova) au prezentat progresul în implementarea Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, dar și perspectivele procesului de programare pentru perioada 2021-2027.

Reprezentanții Autorității de Management a Programului (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din România) au prezentat concluziile Analizei Teritoriale pentru zona eligibilă a Programului, document elaborat inclusiv în baza datelor statistice colectate în Republica Moldova. Cele 4 Obiective de Politici prioritare stabilite în analiza teritorială și considerate relevante spre a fi abordate în cadrul Programului menționat au fost ulterior discutate în cadrul a 4 grupuri tematice.

Participanții la sesiunea de consultare națională au fost invitați să prioritizeze obiectivele pre-selectate în dependență de relevanța acestora. Prioritizarea obiectivelor specifice din cadrul Obiectivelor de Politici/Obiectivelor Specifice Interreg va contribui la concentrarea tematică a Programului, astfel încât să poată susține partenerii din țările participante în abordarea celor mai stringente necesități, considerând specificul programului, dar și bugetul limitat oferit de UE (cca 40 mil. EUR pentru 10 țări eligibile).

De menționat, că această rundă de consultări publice la nivel național este doar o etapă dintr-un proces amplu de programare, iar consultări publice similare au loc în toate țările din zona teritorială eligibilă a Programul Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027 (România, Grecia, Turcia, Bulgaria, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Federația Rusă, Republica Moldova). Părțile interesate sunt, de asemenea, invitate să completeze un chestionar online, prin intermediul căruia își vor expune opinia cu privire la Analiza Teritorială elaborată și, în special, cu privire la obiectivele provizoriu considerate ca fiind relevante pentru finanțarea din Program. Rezultatele sondajului respectiv vor fi utilizate de membrii Comitetului Comun de Programare pentru prioritizarea obiectivelor specifice pentru fiecare Obiectiv de Politici. Chestionarul poate fi completat accesând link-ul https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/have-your-say-on-the-interreg-next-black-sea-basin-programme-2021-2027/ până la data de 12 februarie curent.

       Notă: Obiectivele de Politici si Obiectivele Specifice Interreg preliminar selectate în baza rezultatelor Analizei Teritoriale pentru Programul Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027 sunt:

  1. PO1: Europa mai inteligentă 
  2. PO2: Europa mai ecologică și cu emisii reduse de carbon
  3. PO4: Europa mai socială
  4. ISO1: Europa cu o mai bună cooperare.