Comitetul Comun de Monitorizare și Decizie al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) s-a reunit la Chișinău

Vin, 07/12/2018 - 09:21 |

Joi, 6 decembrie curent, la Chișinău, s-a desfășurat cea de a treia ședință a Comitetului Comun de Monitorizare și Decizie al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina, pentru a discuta stadiul implementării Programului și al proiectelor.

În acest sens, Autoritatea de Management a informat Membrii Comitetului Comun de Monitorizare și Decizie al Programului cu privire la progresele înregistrate în implementarea celor 16 proiecte transfrontaliere (selectate din 154 de propuneri de proiect) de la etapa de pre-contractare până în prezent.

Din cele 16 proiecte semnate, 5 proiecte au stabilită perioada de implementare până la finele lunii decembrie 2018, iar 11 proiecte se vor încheia în luna februarie 2019.  Valoarea totală debursată până în prezent constituie 2,5 mln euro (din suma aprobată de 3,3 mln euro).

Totodată, în cadrul celor 16 proiecte, s-au desfășurat aproximativ 150 evenimente transfrontaliere comune, au fost implicate în jur de 200 instituții de pe ambele părți ale frontierei și s-au elaborat 47 cercetări și studii comune. Numărul total de participanți la evenimentele programului a fost de cca 3000 persoane.

Proiectele implementate vizează domenii aferente îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale, abordarea în comun a provocărilor transfrontaliere, inclusiv și domeniul educație, cultură și sport.

Raportul de Implementare a Programului îl găsiți aici.