Invitație la consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Mie, 13/01/2021 - 09:02 |

Autoritatea de Management a Programului Bazinul Mării Negre a elaborat analiza teritorială pentru zona eligibilă a programului în baza datelor statistice colectate inclusiv în Republica Moldova. În prezent sunt explorate așteptările părților interesate din Republica Moldova în vederea concentrării tematice a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027. 

În acest context, Ministerul Finanțelor, prin prisma rolului de Autoritate Națională a Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională, invită părțile interesate din Republica Moldova (autorități publice centrale, autorități publice locale, agenții de dezvoltare regională, asociații obștești, instituții publice, instituții de cercetare și învățământ, instituții culturale) la prima rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027. 

Procesul de consultare include un sondaj on-line pentru furnizarea de informații privind obiectivele de politică și obiectivele specifice Interreg considerate relevante în cadrul Programului menționat.

Chestionarul poate fi completat accesînd link-ul https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/have-your-say-on-the-interreg-next-black-sea-basin-programme-2021-2027/ 

Datele din Chestionarul respectiv vor fi utilizate de membrii Comitetului Comun de Programare (CCP) pentru selectarea obiectivelor de politici care vor fi abordate în cadrul Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027 și pentru prioritizarea obiectivelor specifice aferente fiecărui obiectiv de politici.  CCP este format din reprezentanți ai țărilor participante și este responsabil de pregătirea Programului Bazinul Mării Negre 2021-2027.

Pentru a completa acest chestionar, Ministerul Finanțelor recomandă să fie luate în considerare următoarele documente:
Proiectul Analizei teritoriale elaborată de program;
• Documentul comun al Comisiei Europene privind colaborarea transfrontalieră în perioada post-2020 și anexa referitoare la Bazinul Mării Negre
(un document care oferă orientări strategice cu privire la viitoarele programe);
Agenda Maritimă Comună la Marea Neagră (Conform articolului 15 al proiectului de regulament Interreg, în cazul în care programul transnațional acoperă aceeași zonă geografică ca și o strategie macro-regională sau bazin maritim, cel puțin 80% din finanțarea UE va fi programată pentru atingerea obiectivelor acelei strategii).

Documentele menționate supra pot fi găsite aici: https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/joint-paper-on-interreg-next-strategic-programming/

Termenul-limită de completare a chestionarului este 12 februarie 2021.