12 proiecte ale coordonatorilor ariilor prioritare din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării au fost aprobate

Mie, 15/02/2023 - 11:24 |

Comitetul de Monitorizare al Programului Regiunii Dunarea 2021-2027 a aprobat cele 12 proiecte ale coordonatorilor ariilor prioritare (PAC) din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și un proiect al Punctului Strategic pentru Regiunea Dunării (DSP) care urmează să fie finanțate de Program.

Proiectele vor oferi diverse oportunități pentru părțile interesate de a aborda o varietate de aspecte legate de cooperarea macroregională în regiunea Dunării. În plus, fiecare proiect va contribui la îmbunătățirea guvernanței aferente SUERD, care este una dintre cele 4 priorități de finanțare pentru perioada de programare 2021-2027.

SUERD este o strategie macroregională adoptată de Comisia Europeană în decembrie 2010 și aprobată de Consiliul European în 2011. Strategia a fost elaborată în comun de Comisie, împreună cu țările din regiunea Dunării și cu părțile interesate, pentru a aborda împreună provocările comune. Strategia urmărește să creeze sinergii și să coordoneze politicile existente cu noile inițiative din regiune.

Pentru a afla mai multe despre SUERD, ariile sale prioritare și guvernanța, accesați https://danube-region.eu/.