Lansarea oficială a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 co-finanțat de Uniunea Europeană

Mie, 08/02/2023 - 13:31 |

La 7 februarie 2023, la Istanbul, Turcia, a avut loc prima reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027.

Reprezentanții celor șapte țări participante (Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina), Comisia Europeană, Autoritatea de Management, Secretariatul Comun și Proiectul TESIM au discutat principalele aspecte aferente primului apel de propuneri, conținutul documentelor din setul aplicantului, regulile de evaluare și selecție a proiectelor, precum și Regulamentul de procedură al Comitetului de Monitorizare.

Membrii Comitetului de Monitorizare au aprobat documentele aferente setului aplicantului atât pentru proiectele obișnuite, cât și pentru proiecte la scară mică, ambele urmând să fie parte a documentației primului apel de propuneri de proiecte care va fi lansat în cadrul Programului în perioada următoare. Primul apel de propuneri este planificat pentru prima jumătate a anului 2023, în timp ce al doilea apel este programat pentru anul 2024.

Totodată, la 8 februarie 2023, în aceeași locație a avut loc evenimentul oficial de lansare al Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, urmat de organizarea Forumului de parteneriat. Astfel, au fost prezentate potențialilor beneficiari, rezultatele unor proiecte din perioada de implementare 2014-2020; oportunitățile de finanțare în cadrul noului Program pentru perioada 2021-2027, dar și aspectele cheie aferente primul apel de propuneri.

Forumul de parteneriat a oferit potențialilor aplicanți o platformă pentru fortificarea parteneriatelor existente, dar și crearea de parteneriate noi pentru implementarea unor proiecte noi în cadrul priorităților noului Program.

Mai multe detalii vor fi disponibile în curând la link-ul: https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals