Comitetul Comun de Monitorizare a POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 a decis în favoarea beneficiarilor din Republica Moldova și Ucraina

Lun, 19/12/2022 - 10:02 |

La 14 decembrie 2022, reprezentanții Ministerului Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională (PCTT), ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și ai Oficiului pentru Gestionarea Programelor de Asistență Externă au participat la ce-a de-a 7-a ședință a Comitetului Comun de Monitorizare (CCM) a Programului Operațional Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020, desfășurată în format on-line. La ședință au participat reprezentanții celor 8 țări participante la program, și anume: România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Georgia, Armenia și Republica Moldova.

În debutul ședinței au fost prezentate informații detaliate privind starea generală a proiectelor, implementarea programului, situația financiară a acestuia la moment, precum și perspectivele finalizării în termen a proiectelor în curs de implementare.

Totodată, în cadrul ședinței au fost examinate prevederile noului Regulament al Uniunii Europene cu privire la programele în curs de implementare afectate de situația din Ucraina (Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 2192 din 09.11.2022 de stabilire a unor dispoziții specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014-2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor), care au fost prezentate de reprezentantul Comisiei Europene.

Membrii CCM au discutat și modalitățile de utilizare a flexibilităților prevăzute de regulamentul respectiv, având în vedere economiile acumulate în program până la moment. Drept urmare, a fost luată decizia de a majora suma grantului acordată proiectelor din contul economiilor acumulate la nivel de program, prioritate acordându-se proiectelor cu beneficiari din Republica Moldova și Ucraina, fiind țările cel mai grav afectate de consecințele conflictului armat din Ucraina.