Instruire pentru membrii Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională

Vin, 18/11/2022 - 10:24 |

Miercuri, 16 noiembrie 2022, experții Proiectului de asistență tehnică pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională al Uniunii Europene (TESIM), au organizat o instruire în scopul consolidării capacităților instituțiilor naționale implicate în implementarea programelor ENI CBC și Interreg 2021-2027 la care participă Republica Moldova.

La instruire au participat membrii Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, din componența căruia fac parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor (Autoritatea Națională și Punctul Național de Contact pentru Control), Curții de Conturi, Centrului Național Anticorupție, reprezentanți ai ministerelor de ramură, precum și reprezentanți ai Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”. 

În cadrul instruirii, experții TESIM au abordat subiecte precum: rolul autorităților naționale în cadrul programelor Interreg NEXT; consolidarea sistemelor naționale de management și control; verificări de management în cadrul programelor Interreg 2021-2027; funcția de control și atenuarea riscurilor aferente prin prisma prevederilor Regulamentului UE 1059/2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă. 

De asemenea, pe parcursul instruirii au fost prezentate unele particularități ale viitoarelor acorduri de finanțare pentru perioada 2021-2027, pe care Republica Moldova urmează să le negocieze și să le semneze, pentru fiecare din cele 3 programe în parte, după aprobarea programelor de către Comisia Europeană.