Comunicate și anunțuri

Comunicate și anunțuri

Ședința comună a Ministerului Finanțelor cu JICA în contextul lansării procesului de pregătire pentru Programul de Cooperare Tehnică 2022

Ministerul Finanțelor a avut întrevedere cu reprezentanții Agenției Franceze pentru Dezvoltare întru identificarea priorităților de asistență pentru Republica Moldova

Delegația Republicii Moldova a negociat cu Banca Mondială finanțare adițională pentru sprijinirea sectorului de sănătate în achiziționarea de vaccinuri anti-COVID-19

Prima reuniune a Comitetului de Supraveghere a proiectului “Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere RM-UE”

Ministerul Finanțelor a organizat prima rundă de consultări publice la nivel național pentru Programul Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Uniunea Europeană a desfășurat misiunea de programare a priorităților de asistență pentru Republica Moldova pentru următorii șapte ani

Finanțarea adițională sub formă de grant pentru Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” a fost valorificată integral

Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane euro pentru extinderea serviciilor de alimentare cu apă în zonele rurale

Invitație la consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Guvernul Republicii Moldova a negociat un nou proiect de asistenţă externă cu Corporația Financiară Internațională

Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au semnat un acord de finanțare în valoare de 9 milioane euro

Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială au semnat un Acord de împrumut privind continuarea modernizării infrastructurii termoenergetice din mun. Chișinău

Republica Moldova va primi asistență nerambursabilă în valoare de 9 milioane euro din partea Comisiei Europene

Guvernul Germaniei va oferi asistență financiară suplimentară pentru extinderea serviciilor de alimentare cu apă în zonele rurale

Guvernul Republicii Moldova de comun cu JICA lansează procesul de pregătire pentru Programul de Cooperare Tehnică 2021

Guvernul a negociat cu Banca Mondială Finanțare Adițională pentru gestionarea subproduselor de origine animalieră

Finanțarea pentru partenerii din Republica Moldova în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 a fost deblocată

Guvernul a negociat cu Banca Mondială un nou proiect de asistenţă externă în vederea răspunsului de urgență la COVID-19

A fost lansată etapa II a celui de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

Importanța și realizările programelor transfrontaliere au fost prezentate în cadrul Zilelor Cooperării Europene

Republica Austriacă este interesată în dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova

Ministerul Finanțelor a semnat 3 acorduri de finanțare privind interconectarea rețelelor de energie electrică din Republica Moldova cu cele din România

Ministerul Finanțelor a desfășurat ”Forumul comun de parteneriat pentru dezvoltare”

Acordurile de finanțare din cadrul Programului Anual de Acțiuni pentru 2018 (PAA 2018) al Uniunii Europene (UE) pentru Republica Moldova au fost semnate

Conferință de bilanț: Încheierea Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina 2007-2013 în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC)

A fost semnat Acordul de Finanțare și Proiect între KfW, Republica Moldova şi ADR Centru privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”

A fost extins termenul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul celui de-al 2-lea Apel de propuneri din Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

Grupul Național de Lucru pentru coordonarea implementării Programelor Transfrontaliere și Transnaționale s-a întrunit astăzi în ședință

Guvernul României a transferat la 24 decembrie 2018 o nouă tranșă de 3 milioane euro pentru renovarea şi modernizarea instituţiilor preșcolare

Lansarea celui de-al 7-lea apel de granturi în cadrul proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova” destinat grupurilor de producători

Forum de Comunicare cu partenerii externi de dezvoltare privind politicile în domeniul mediului și schimbărilor climatice, desfășurat la Ministerul Finanțelor

Apel de granturi în cadrul proiectului USAID ”Agricultura Performantă în Moldova” (APM)

Conferință de bilanț: Încheierea Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

A fost lansat al 2-lea Apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

20 de comunități vor beneficia de sprijin din partea programului USAID Comunitatea Mea

Atelier de Pregătire a proiectelor – organizat la Chișinău pentru potențialii aplicanți la cel de-al doilea apel de propuneri în cadrul POC BMN 2014-2020

Între 25-26 septembrie 2018, la Chișinău s-au desfășurat o serie de evenimente importante în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Forumul de comunicare pe problemele sistemului sănătății găzduit de Ministerul Finanțelor

Consultare publică a Ghidului Aplicantului pentru al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul POC Bazinul Marii Negre 2014-2020

Oportunitate de a participa la Forumul de parteneriat organizat în cadrul POC BMN 2014-2020

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat la prezentarea Programului Anual de Acțiuni al UE pentru Republica Moldova 2018

Anunț privind organizarea consultărilor publice a Proiectului HG „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.377 din 25 aprilie 2018”